6 tháng đầu năm 2022: Châu Thành phát triển đảng viên đạt trên 63% so Nghị quyết 

Cập nhật ngày: 25/06/2022 - 11:04

BTNO - Sáng 22.6, ông Nguyễn Thành Tiễn- Bí thư Huyện ủy Châu Thành chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, tình hình phát triển kinh tế của huyện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị các chỉ tiêu, kế hoạch đạt khá. Có 7/12 chỉ tiêu chủ yếu đạt trên 50% kế hoạch.

 Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 61,5% và giải ngân xây dựng cơ bản đạt 57,8%. Toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đang tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới 2 xã Đồng Khởi và Trí Bình. Đầu tư xây dựng xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Thanh Điền đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lĩnh vực văn hoá, giáo dục, công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội, chăm lo tốt các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách…

Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao được đẩy mạnh, đáp ứng cơ bản nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, phát triển đảng viên đạt 63,29% so với Nghị quyết.

Trên cơ sở thảo luận, chỉ ra nguyên nhân những mặt hạn chế, hội nghị đã thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu so kế hoạch nghị quyết năm.

Gia Hân