Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

6 tháng đầu năm 2022: Tây Ninh xử lý kỷ luật 59 đảng viên 

Cập nhật ngày: 28/06/2022 - 12:16

BTNO - Ngày 27.6, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (UBKT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, UBKT từ tỉnh đến cơ sở chủ động xây dựng và tiến hành thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên.

Cấp uỷ, UBKT các cấp kiểm tra và kết luận 183 tổ chức đảng và 1.963 đảng viên; giám sát chuyên đề 203 tổ chức đảng và 177 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã giới thiệu phát huy ưu điểm, cảnh báo, nhắc nhở đối với những tổ chức đảng và đảng viên còn thiếu sót, khuyết điểm.

6 tháng đầu năm 2022, không có tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật, có 59 đảng viên bị thi hành kỷ luật, giảm so với cùng kỳ năm 2021; trong đó khiển trách 37, cảnh cáo 7, cách chức 1 và khai trừ 14 đảng viên.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp kịp thời tham mưu cấp uỷ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và chủ động thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ đột xuất do cấp uỷ giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái yêu cầu UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục có sự chủ động, tích cực hơn nữa trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kiểm tra, rà soát, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng đúng quy định, nhất là việc triển khai quán triệt đầy đủ các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát. Tích cực tham mưu cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục để mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm chắc quy định về công tác kiểm tra, giám sát.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn hơn về chức năng, nhiệm vụ , vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chú trọng hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm sát tình hình, nắm bắt được những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề liên quan tư tưởng, nội bộ, những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm nổi cộm để chủ động lựa chọn vấn đề, xác định lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Ông Phạm Hùng Thái đề nghị UBKT các cấp tăng cường công tác phối hợp, nhất là việc xử lý kỷ luật về mặt Đảng và mặt chính quyền, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, hạn chế thấp nhất những sai sót dẫn đến khiếu nại không đáng có.

Một nhiệm vụ quan trọng được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái nhấn mạnh, đó là nhiệm vụ của UBKT các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cũng như việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, giữa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tham nhũng, tiêu cực gắn liền với nhau, vì vậy trách nhiệm của UBKT các cấp phải hết sức chú trọng.

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Châu Thành phát biểu tại hội nghị.

“Tiếp tục tham mưu, làm nòng cốt, cũng như công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bảo đảm nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái nhấn mạnh.

Tố Tuấn