6 tháng đầu năm: Hoà Thành có 4 đảng viên bị kỷ luật 

Cập nhật ngày: 03/07/2019 - 20:30

BTNO - Chiều 2.7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Hòa Thành tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng, nhằm kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên cố tình vi phạm. Trong đó, UBKT Huyện ủy và cơ sở đã giúp cấp ủy tiến hành giám sát thường xuyên 130 tổ chức Đảng và 150 đảng viên; qua giám sát có 10 tổ chức Đảng còn thiếu sót tồn tại và 27 đảng viên còn thiếu sót, khuyết điểm được cảnh báo, nhắc nhở.

UBKT Huyện ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở cũng đã tham mưu Huyện ủy Hòa Thành quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ 4 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên bị phạt tù và 2 đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Do kiên quyết trong công tác xử lý, nhận thức của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực, góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, bà Võ Thị Kim Huệ đề nghị UBKT các cấp cần gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác kiểm tra, giám sát; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, khách quan, công tâm, trong sạch, không vì cá nhân làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát, làm hạn chế đến kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Võ Liêm