Xã hội   Giáo dục

Hội Khuyến học TP.Tây Ninh:

6 tháng đầu năm trao tặng trên 600 suất học bổng 

Cập nhật ngày: 22/07/2019 - 18:02

BTNO - Mới đây, Ban chấp hành Hội Khuyến học TP.Tây Ninh đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhiệm kỳ 2015-2020 đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng qua, Hội Khuyến học Thành phố tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức Hội với tổng số hội viên gần 61.000 người, đạt tỷ lệ gần 45% tổng dân số, tăng 428 hội viên so với cuối năm 2018. Đến nay tổ chức Hội ở cơ sở đã phủ kín 100% địa bàn dân cư.

Lãnh đạo Hội khuyến học TP.Tây Ninh trao học bổng cho học sinh.

Với lợi thế đó, Hội Khuyến học Thành phố vận động vào nguồn quỹ được gần 640 triệu đồng và đã trao tặng hơn 600 suất học bổng khuyến học, khuyến tài với tổng trị giá hơn 320 triệu đồng; phát động các phường, xã đăng ký xây dựng các mô hình học tập năm 2019 đạt chỉ tiêu; các Trung tâm Văn hóa thể thao- Học tập cộng đồng phường, xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 105 buổi tập huấn, hội thảo,.. với gần 11.500 lượt người dự.

Tại hội nghị, Ban chấp hành Hội Khuyến học TP.Tây Ninh cũng triển khai đến các thành viên Kết luận 49 ngày 10.5.2019 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; văn bản của Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện Kết luận số 49.

Ban Chấp hành Hội cũng đã triển khai kế hoạch tập huấn công tác khuyến học năm 2019, việc tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường” dịp hè năm 2019 của Hội Khuyến học Thành phố với gần 250 suất học bổng, số tiền gần 270 triệu đồng.

Quế Hương