Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015:

7 huyện và thành phố Tây Ninh tổ chức bắn pháo hoa

Cập nhật ngày: 31/12/2014 - 09:36

8/9 huyện, thành phố tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa (ảnh minh họa)

UBND tỉnh giao các huyện, thành phố thành lập ban tổ chức, xây dựng kế hoạch và chọn địa điểm bắn pháo hoa, lưu ý bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông. Khi vận động các doanh nghiệp hỗ trợ chi phí cho địa phương bắn pháo hoa, lưu ý tinh thần tự nguyện của doanh nghiệp cho hoạt động chung của xã hội; tránh dư luận xấu, làm mất đi ý nghĩa của việc đóng góp giúp nhân dân vui xuân, đón tết.

Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức bắn pháo hoa của các huyện, thành phố đúng theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo để việc tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 bảo đảm lành mạnh, an toàn cho nhân dân được đón xuân vui tươi.

MINH NGUYỄN