baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

700 nhà báo trong, ngoài nước đưa tin Đại hội Đảng

Cập nhật ngày: 10/01/2011 - 06:13

Sáng 10.1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Nguyễn Thế Kỷ cho biết có hơn 700 nhà báo trong nước và quốc tế; trong đó có trên 100 phóng viên các hãng thông tấn, truyền thông nước ngoài và đại diện báo chí của chính đảng các nước có quan hệ gắn bó với Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia đưa tin về Đại hội Đảng.

Hàng trăm máy tính kết nối internet phục vụ phóng viên

Về định hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XI của Đảng, ông Nguyễn Thế Kỷ đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XI của Đảng, tạo không khí phấn khởi đón năm mới 2011; khẳng định thành tựu đã đạt được trong năm 2010 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010.

Đồng thời, vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng, thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước…

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI bao gồm Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X trình Đại hội XI của Đảng (đánh giá kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 5 năm qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới).

Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm từ 2010-2020; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; bầu ban Chấp hành Trung ương khoá XI (nhiệm kỳ 2011-2015) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, cũng được Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Thông giới thiệu.

Quá trình chuẩn bị Đại hội được thực hiện từ rất sớm, ngay từ đầu năm 2008, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp cho ý kiến về các công việc chuẩn bị Đại hội XI, Đại hội Đảng các cấp và việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XI.

Trong quá trình soạn thảo các văn kiện, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên chỉ đạo xây dựng Văn kiện phải thể hiện tinh thần đổi mới, tư duy khoa học biện chứng, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển; đồng thời, phát huy tự do tư tưởng và lắng nghe các ý kiến khác nhau trong nghiên cứu, thảo luận; có cơ chế bảo đảm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý xây dựng, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân.

Các Hội nghị Trung ương cuối năm 2009 và trong năm 2010 đã thảo luận, nghiên cứu nhằm tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Văn kiện của Đại hội XI.

Từ tháng 5- 11.2010, Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo các cấp bộ Đảng trong cả nước tiến hành Đại hội nhiệm kỳ, với bốn 4 nội dung được đưa ra bàn bạc, quyết định, trong đó có một nội dung hết sức quan trọng là thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Đồng thời với quá trình lấy ý kiến trong Đảng, Ban Chấp hành Trung ương cũng đưa dự thảo các văn kiện Đại hội XI để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Quá trình này kéo dài 1,5 tháng, hơn 15 ngày so với Đại hội X. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của toàn Đảng, toàn dân, Tiêu Ban văn kiện Đại hội đã tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo các Văn kiện để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, góp ý và trình Đại hội XI.

Việc góp ý và tiếp thu ý kiến đóng góp đều được tiến hành công phu, khoa học, nghêm túc, cầu thị; nhiều ý kiến quý báu của các nhân sĩ, trí thức, nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu, nhà doanh nghiệp; của các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam đang sinh sống, hoạt động ở nước ngoài; qua nhiều kênh như thư góp ý, kết quả nghiên cứu, gửi đăng trên báo, đài…

Phục vụ công tác tuyền về Đại hội, Trung tâm báo chí Đại hội XI đã được thành lập với các phương tiện và cơ sở kỹ thuật hiện đại. Hàng ngày Trung tâm báo chí sẽ ra thông cáo báo chí, tổ chức các cuộc họp báo chuyên đề tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà báo thông tin kịp thời, chính xác, sinh động về diễn biến Đại hội và tình hình mọi mặt của nước Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ.

Phiên khai mạc, bế mạc và một số phiên khác sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp.
*
Báo chí được tác nghiệp thuận lợi

Hơn 700 phóng viên dự và đưa tin Đại hội

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đặt trên tầng 3 của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, được chia thành các phòng chức năng thuận lợi cho giới truyền thông trong nước và quốc tế hoạt động nghiệp vụ.

Văn phòng trung tâm, các phòng tác nghiệp báo chí, phòng kỹ thuật báo chí, phòng hỗ trợ thông tin, bộ phận dịch vụ báo chí... sẽ trực 24/24 giờ phục vụ hoạt động của phóng viên.

Phòng tác nghiệp báo chí trong nước và phòng tác nghiệp báo chí quốc tế ở gần nhau, lắp đặt khoảng 180 máy tính có kết nối đường truyền internet tốc độ cao.

Mạng internet không dây (wifi) cũng đã hoạt động thông suốt, phục vụ đắc lực cho việc tác nghiệp của phóng viên bằng máy tính xách tay ngay tại chỗ.

Tài liệu hướng dẫn được trình bày bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh, trong đó nêu rõ những quy định dành cho phóng viên hoạt động tại Trung tâm Báo chí Đại hội XI, tham gia một số sự kiện, sơ đồ chỉ dẫn và những số điện thoại cần thiết đã được phát đến tận tay các nhà báo.

Toàn bộ nội dung chính của Đại hội (thảo luận và thông qua các văn kiện, thảo luận về nhân sự và bầu Ban Chấp hành Trung ương mới) đều tiến hành trong đại hội chính thức. Tại Đại hội chính thức, sẽ có một số phiên thảo luận tổ và một số phiên thảo luận tại Hội trường.

Ngoài việc sẽ có truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc và một số phiên khác, hàng ngày đều có thông cáo báo chí công khai để phóng viên tổng hợp thông tin về các hoạt động của đại hội, qua đó đưa được nhiều thông tin bổ ích, cần thiết, chính xác, kịp thời, sinh động, mang "hơi thở" của Đại hội đến với đông đảo công chúng trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên trong nước và quốc tế hoạt động tại Đại hội XI, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội và Trung tâm báo chí Đại hội còn phục vụ 3 bữa ăn (sáng, trưa, tối) tự chọn và giải khát miễn phí.

(Theo TTXVN/Vietnam+)