BAOTAYNINH.VN trên Google News

801 tỷ đồng xây cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ

Cập nhật ngày: 29/04/2009 - 06:32

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính ứng 801 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2009.

Theo thông báo của Văn phòng chính phủ, phần vốn còn lại của chương trình thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương theo quyết định ngày 26.8.2008 của Thủ tướng Chính phủ là 104 tỷ đồng sẽ được bố trí cho các địa phương thực hiện trong kế hoạch năm 2010.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thuộc Chương trình chủ động bố trí vốn từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý, lồng ghép các chương trình mục tiêu để bảo đảm tiến độ thực hiện.

(Theo TTXVN/Viet nam+)