Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

9 tháng năm 2022: Bến Cầu thi hành kỷ luật 6 đảng viên 

Cập nhật ngày: 03/10/2022 - 23:27

BTNO - Đảng bộ huyện Bến Cầu có 46 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 9 Đảng bộ xã, thị trấn, 2 Đảng bộ LLVT, 35 Chi bộ cơ sở trực thuộc, với 2.101 đảng viên.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác KTGS 9 tháng năm 2022.

9 tháng năm 2022, các cấp uỷ Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đã kiểm tra 282 đảng viên và 24 tổ chức Đảng, qua đó cảnh báo, nhắc nhở 69 đảng viên và 24 tổ chức Đảng có thiếu sót, khuyết điểm; giám sát 134 tổ chức Đảng và 193 đảng viên, qua đó cảnh báo, nhắc nhở 63 tổ chức Đảng và 57 đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ đã kiểm tra 5 và giám sát 11 tổ chức Đảng.

UBKT các cấp kiểm tra 15 tổ chức Đảng và 24 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó cảnh báo, nhắc nhơở 15 tổ chức Đảng, 22 đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm và thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật 2 đảng viên. Kiểm tra 35 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, có 31 tổ chức Đảng chưa làm tốt; giám sát 265 tổ chức Đảng và 82 đảng viên, qua đó cảnh báo, nhắc nhở 66 tổ chức Đảng có thiếu sót, khuyết điểm và chuyển sang kiểm tra 3 tổ chức Đảng và 10 đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Trong 9 tháng, thi hành kỷ luật 6 đảng viên. Trong đó: khiển trách 2 đảng viên; khai trừ 2 đảng viên; cách chức tất cả chức vụ trong Đảng 1 đảng viên; cho ra khỏi Đảng 1 đảng viên và đình chỉ sinh hoạt Đảng 3 đảng viên.

Quang Son