BAOTAYNINH.VN trên Google News

9 tháng năm 2022: Tân Biên thi hành kỷ luật 5 đảng viên 

Cập nhật ngày: 06/10/2022 - 08:53

BTNO - UBKT Huyện uỷ Tân Biên sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2022. Đến dự có ông Thành Từ Dũ- Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện.

Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ triển khai một số nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng bộ huyện Tân Biên có 50 tổ chức cơ sở Đảng, với 2.823 đảng viên. 9 tháng năm 2022, cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT từ huyện đến cơ sở thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Phương thức tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên. Đã kiểm tra và kết luận 384 đảng viên và 46 tổ chức đảng, qua kiểm tra có 89 đảng viên có hạn chế khuyết điểm được nhắc nhở và 46 tổ chức Đảng có hạn chế, khuyết điểm được cảnh báo, nhắc nhở.

Kết quả giám sát thường xuyên 50 tổ chức Đảng và 1.939 đảng viên. Qua giám sát có 26 tổ chức đảng và 134 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm được nhắc nhở. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện uỷ giám sát 2 tổ chức đảng, thực hiện được 4/4 nội dung đạt 100% so với chương trình năm 2022.

Trong 9 tháng năm 2022, thi hành kỷ luật 5 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện uỷ kỷ luật bằng hình thức khai trừ 2 đảng viên; Đảng uỷ cơ sở kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 1 đảng viên, chi bộ cơ sở kỷ luật bằng hình thức khiển trách 2 đảng viên.

Nguyễn Diễn