BAOTAYNINH.VN trên Google News

93 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917- 7.11.2010): Âm hưởng Cách mạng Tháng Mười trong thời đại mới

Cập nhật ngày: 07/11/2010 - 02:47

Cách mạng tháng Mười Nga đã đem lại những thành tựu lớn lao cho nhân loại, thức tỉnh và đáp ứng khát vọng giải phóng của hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Cách mạng Tháng Mười làm nên một kỳ tích to lớn là tạo dựng nên một chế độ XHCN ưu việt, có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống chính trị thế giới từ những tháng năm mà nó diễn ra và cả cho đến mọi thời đại sau này.

Cứ vào ngày 7.11, ngày mà Cách mạng tháng Mười Nga Thành công, một hoạt động rất có ý nghĩa vẫn diễn ra ở ngay chính Quảng trường Đỏ lịch sử. Đó là, người ta long trọng tái hiện lại sự kiện lịch sử khi ngày 7.11.1941, nhân kỷ niệm lần thứ 24 Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, từ cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã tiến thẳng ra mặt trận tiêu diệt quân phát xít Đức xâm lược.

Và cuộc chiến tranh Vệ Quốc vĩ đại ấy, 4 năm sau đã giành thắng lợi oanh liệt, mang lại cuộc sống hoà bình, đầy nhân văn cho hàng tỷ người dân ở một loạt quốc gia từ Âu sang Á, từ Phi sang Mỹ Latinh, những quốc gia mà sau đó quyết định đi theo con đường xây dựng CNXH.

Vậy là, từ cuộc Cách mạng mang tính “cách mạng nhất” ấy, một cuộc sống mới được xây dựng ở một loạt quốc gia trên thế giới: từ một Nhà nước Liên bang Xô-Viết rộng lớn, quy tụ hàng chục nước Cộng hoà lớn nhỏ trải dài trên một vùng đất đai rộng lớn của lục địa châu Âu, một loạt quốc gia ở khắp châu Âu, châu Á và cả châu Mỹ Latinh đi theo con đường xây dựng CNXH, tạo nên một hệ thống XHCN hùng mạnh. Cả hàng mấy thập kỷ dài, mọi người dân trong hệ thống XHCN được sống trong một không khí của tự do, của xây dựng, của tinh thần “Một người vì Mọi người và Mọi người vì Một người”.

Trải qua những biến cố của lịch sử, Hệ thống XHCN ấy đã không thể bảo toàn và tiếp tục đà mở rộng. Thế kỷ XX chưa phải là thế kỷ thắng lợi của Chủ nghĩa Xã hội, thế nhưng không thể vì thế mà phủ nhận giá trị của cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga. Từ trong lịch sử, nó chính là sự nghiệp góp phần xoá bỏ chủ nghĩa thực dân, xoá đi một trở lực to lớn trên con đường tiến lên thế giới văn minh, xoá đi một vết nhơ trong lịch sử và trong nền văn hoá của loài người là chế độ thuộc địa.

Đã bao đời nay, loài người mơ ước về một nền hoà bình thực sự, bền vững. Và nếu trong thế kỷ XX, chế độ thuộc địa, chủ nghĩa phát xít là thế lực tước đi nền hoà bình đã phải cáo trung bởi chính cuộc Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại, thì giờ đây, khi chủ nghĩa khủng bố lại đang đe doạ nền hoà bình thế giới và nền văn minh hiện đại thì nhân loại vẫn phải tiếp tục nuôi ước mơ về nền hoà bình bền vững ấy.

Chúng ta còn nhớ, ngay sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, Chính quyền Xô Viết dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Vladimir Ilich Lenin, đã đưa ra “Sắc lệnh Hoà bình” để duy trì và gắn kết chủ nghĩa xã hội với hoà bình… Vậy thì giờ đây, trước hiểm hoạ mới, nhân loại lại đang phải kỳ vọng về một “Sắc lệnh hoà bình” mới trong kỷ nguyên toàn cầu hoá này.

Thế giới ngày nay cũng cho thấy, trong xu thế hội nhập, độc lập, hợp tác đan xen nhau, nhưng mỗi dân tộc vẫn cần phải tự quyết định lấy vận mệnh của mình. Và cũng bởi vậy, giá trị to lớn của cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại vẫn vẹn nguyên, đó là vẫn cần một “Sắc lệnh về quyền tự quyết”, sắc lệnh mà chính quyền Xô Viết đã ban hành để chỉ ra con đường đi tới giải phóng cho các dân tộc bị áp bức.

Những giá trị lịch sử to lớn của cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười Vĩ đại ấy được Đảng ta thấm nhuần, quán triệt và lãnh đạo thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc suốt những năm tháng qua.

Trong khi khẳng định tính chất của thời đại không thay đổi, Ðảng ta luôn có cách nhìn thực tiễn, khách quan và biện chứng đối với những thay đổi nhanh chóng của thế giới ngày nay. Chính nhờ nhận thức đúng đắn về thời đại cũng như về xu thế phát triển của thế giới ngày nay mà Ðảng và nhân dân ta vẫn kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên trì sự nghiệp đổi mới nhằm xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Thực tiễn cuộc sống hiện đại cho thấy, người ta vẫn có cơ sở để tin tưởng rằng, loài người sẽ tiến tới Chủ nghĩa Xã hội, dẫu có thể sẽ là bằng nhiều con đường khác nhau và với những mô hình không giống nhau mà mỗi quốc gia, mỗi dân tộc tự lựa chọn tùy theo lợi ích và đặc điểm của mình. Và như vậy, 93 năm sau ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, dù thế giới có phải trải qua những bước thăng trầm đến thế nào nữa thì giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của cuộc Cách mạng đó vẫn mãi vẹn nguyên và tiếp tục được khẳng định.

(Theo VOV)