Án hôn nhân gia đình và án lao động tăng đột biến

Cập nhật ngày: 25/12/2012 - 05:37

(BTNO)- Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2012 toàn ngành thụ lý tổng cộng 11.041 vụ án các loại, trong đó đã giải quyết 10.736 vụ (tăng 776 vụ SCK), đạt tỷ lệ 97,24%.  

Xét xử một vụ án hình sự (ảnh minh họa)

Trong năm, án hình sự ngành thụ lý là 1.319 vụ, với 2.318 bị cáo (giảm 26 vụ SCK); đã giải quyết 1.312 vụ với 2.286 bị cáo (giảm 17 vụ SCK), đạt tỷ lệ 99,74%. Án dân sự: thụ lý 4.512 vụ (tăng 85 vụ SCK), đã giải quyết 4.288 vụ, đạt tỷ lệ trên 95%, trong đó án hòa giải thành được 1.732 vụ, đạt trên 40% so với tổng số án đã giải quyết. Án hôn nhân gia đình: thụ lý 4.797 vụ (tăng 823 vụ SCK), đã giải quyết 4.732 vụ (tăng 786 vụ SCK), đạt tỷ lệ 98,64%; trong đó số án hòa giải thành là 2.848 vụ, đạt tỷ lệ 60,2%.

Về án hành chính, toà án tỉnh đã thụ lý 78 vụ (tăng 42 vụ SCK), đã giải quyết 76 vụ (tăng 40 vụ SCK), đạt tỷ lệ 97,44%. Án lao động: thụ lý 175 vụ (tăng 122 vụ SCK), đã giải quyết 175 vụ (tăng 123 vụ SCK), đạt tỷ lệ 100%, trong đó 17 vụ hòa giải thành, đạt tỷ lệ 9,71% so với tổng số án đã giải quyết. Án kinh doanh thương mại: thụ lý 160 vụ (tăng 48 vụ SCK), đã giải quyết 153 vụ (tăng 31 vụ SCK), đạt tỷ lệ 95,63%, trong đó hòa giải thành 73 vụ.

Nhìn chung, tình hình thụ lý và giải quyết án năm 2012 tăng cao so với năm 2011, trong đó chỉ riêng án hình sự có giảm chút ít (giảm 26 vụ), còn lại các loại án khác đều tăng. Đáng lưu ý là án hôn nhân gia đình và án lao động tăng đột biến (án hôn nhân tăng 823 vụ, án lao động tăng 122 vụ). Tổng số án hòa giải thành của các loại án là 4.670 vụ, đạt tỷ lệ 43,5% so với tổng số vụ án đã giải quyết.

N.H