Pháp luật   Bạn đọc

Trả lời đơn của bà Ðoàn Thị Thu Hương:

Bà chỉ được nhận những văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình 

Cập nhật ngày: 25/09/2020 - 00:01

BTN - “Bà chỉ được nhận các văn bản về thi hành án có nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình. Ðối với đơn yêu cầu thi hành án của ông Tô Văn Cảnh và giấy uỷ quyền của ông cho bà Lê Thị Kiều Diễm, bà Hương không thuộc đối tượng được nhận”. Ðó là ý kiến của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về khiếu nại của bà Ðoàn Thị Thu Hương (ngụ xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu).

Bà Hương trình bày vụ việc.

Hết thời hiệu khiếu nại

Bà Ðoàn Thị Thu Hương gửi đơn đến Báo Tây Ninh trình bày: Trong quá trình tổ chức thi hành án, chấp hành viên Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu (CHV) không tống đạt hợp lệ cho bà các văn bản liên quan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà. Ðơn khiếu nại của bà bị Chi cục THADS huyện và Cục THADS tỉnh bác.

Bà Hương gửi đơn yêu cầu được cung cấp, hoặc sao chụp các văn bản mà Chi cục THADS cho là đã niêm yết công khai tại địa phương. Tuy nhiên, cơ quan Thi hành án cũng từ chối đáp ứng. “Mãi đến khi tài sản của tôi bị xử lý xong, ngày 24.7.2020, tôi mới được cung cấp một số loại giấy tờ liên quan nhưng vẫn chưa đủ. Việc tổ chức thi hành án như vậy khiến tôi không phục, gây bất lợi cho tôi”- bà Hương nêu ý kiến.

Về nội dung vụ việc trên, hồ sơ thể hiện, tại Công văn số 145 ngày 5.6.2020 của Chi cục THADS về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Hương nêu: theo Bản án dân sự phúc thẩm số 88 ngày 10.4.2014 của TAND tỉnh, bà Hương có trách nhiệm hoàn trả cho ông Tô Văn Cảnh số tiền khoảng 303 triệu đồng; hơn 1,2 triệu đồng tiền lệ phí đo đạc định giá tài sản tranh chấp; tiền lãi suất chậm thi hành án; gần 15 triệu đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Ngoài ra, bản án còn tuyên ông Cảnh phải trả cho bà Hương quyền sử dụng đất (QSDÐ) diện tích 735m2, tài sản trên đất là nhà tường cấp 4A diện tích 94,5m2, kèm theo giấy chứng nhận QSDÐ.

Công văn số 145 nêu trên giải thích: về phần nội dung Toà tuyên đối với ông Cảnh, bà Hương chưa có đơn yêu cầu thi hành án, bà có đơn xin tạm hoãn thi hành án đề ngày 7.5.2014 để bà tiếp tục liên hệ lên TAND tối cao. Trong quá trình tổ chức thi hành án, bà Hương thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Do vậy, đối với các loại văn bản giấy tờ liên quan đến việc thi hành án thì CHV đã phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện thông báo, niêm yết công khai theo quy định.

Thực tế, bà Hương không tự nguyện thi hành án, CHV tiến hành kê biên, xử lý tài sản của bà là QSDÐ và nhà nêu trên. Tại Chứng thư thẩm định giá ngày 28.5.2015 thì giá trị tài sản này là 499 triệu đồng. Qua ba lần giảm giá, giá trị tài sản còn 363.771.000 đồng, nhưng vẫn không có người đăng ký mua. Ông Tô Văn Cảnh là người được thi hành án có đơn xin nhận tài sản để trừ vào tiền được thi hành án.

Tại thời điểm thi hành án, bà Hương còn phải thi hành cho ông Cảnh tiền lãi suất chậm thi hành án khoảng 86 triệu đồng. Như vậy, bà Hương phải thi hành cho ông Cảnh tổng số tiền hơn 391 triệu đồng. Việc nhận tài sản khấu trừ vào tiền được thi hành án, Chi cục đã có Thông báo số số 69 ngày 20.3.2020 gửi cho bà Hương biết các khoản chi phí. Theo quy định tại Ðiều 141 Luật THADS được sửa đổi bổ sung năm 2014 thì trường hợp khiếu nại của bà Hương đã hết thời hiệu, nên Chi cục THADS không thụ lý giải quyết.

Bà Hương không đồng ý với công văn trả lời khiếu nại của Chi cục THADS, nên tiếp tục khiếu nại đến Cục THADS tỉnh.

Ngày 20.7.2020, Cục THADS tỉnh có Công văn số 810 trả lời cho bà Hương như sau: trong quá trình tổ chức thi hành án, CHV đã thực hiện việc thông báo các văn bản về thi hành án cho bà Hương theo đúng quy định pháp luật. Khi biết được các văn bản về thi hành án trên, bà Hương đã không thực hiện quyền khiếu nại của mình. Ðến ngày 4.5.2020, bà Hương mới có đơn khiếu nại thì thời hiệu khiếu nại đã hết. Chi cục THADS ra Thông báo số 07 và Công văn số 145 vào cùng ngày 5.6.2020 về việc không thụ lý đơn khiếu nại của bà Hương là đúng quy định tại khoản 4, Ðiều 141 Luật THADS.

Giao 69 loại văn bản nhưng bà không nhận

Bà Hương vẫn không đồng ý với công văn trả lời đơn khiếu nại trên, tiếp tục gửi đơn đến cơ quan này với yêu cầu được cung cấp các loại văn bản. Ngày 21.9.2020, Cục THADS tỉnh có văn bản với nội dung như sau: Theo hồ sơ thi hành án, trong quá trình tổ chức thi hành án, CHV không thông báo các văn bản về thi hành án trực tiếp cho bà Hương, do bà vắng mặt, gia đình không có người ở nhà. CHV thực hiện niêm yết các quyết định, thông báo về thi hành án theo quy định tại Ðiều 42 Luật THADS, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Cụ thể như: Biên bản ngày 18.6.2014 về việc giao Quyết định thi hành án số 233 ngày 15.5.2014 của Chi cục THADS; Biên bản ngày 4.12.2014 về việc giao Quyết định thi hành án số 07 ngày 3.12.2014 của Chi cục THADS; Biên bản ngày 7.4.2015 về việc giao Quyết định số 48 ngày 1.4.2015 về cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản; Thông báo số 319 ngày 1.4.2015 về việc cưỡng chế thi hành án.

Các loại văn bản vừa nêu đều thể hiện việc bà Hương không có mặt tại nhà, có sự chứng kiến của cán bộ Tư pháp xã Cầu Khởi là ông Nguyễn Ðăng Khoa... Như vậy, việc Chi cục THADS ban hành Công văn số 145 ngày 5.6.2020 trả lời đơn khiếu nại của bà Hương là có căn cứ.

Ngoài ra, ngày 24.7.2020 và ngày 13.8.2020, Chi cục THADS đã cung cấp cho bà Hương các văn bản như: Quyết định cưỡng chế kê biên xử lý tài sản số 48 ngày 1.4.2015; Thông báo số 480 ngày 29.5.2017; Quyết định giao tài sản số 49 ngày 3.7.2017; Thông báo số 591 ngày 17.7.2017 về việc tạm dừng giao tài sản; Thông báo số 592 ngày 17.7.2017 về việc người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào số tiền thi hành án; Quyết định số 49 ngày 3.7.2017 về việc giao tài sản cho người được thi hành án.

Ðồng thời, cơ quan thi hành án đã giải thích cho bà Hương biết, việc bà yêu cầu cung cấp giấy uỷ quyền của ông Cảnh cho bà Lê Thị Kiều Diễm, đơn xin nhận tài sản của ông Cảnh, đơn yêu cầu thi hành án của ông Cảnh, biên bản niêm yết các quyết định văn bản về thi hành án và giấy chứng nhận QSDÐ do bà đứng tên, thì Chi cục THADS không thể cung cấp hoặc phô tô cho bà do không thuộc trường hợp văn bản mà bà Hương được nhận theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bà Hương, Cục THADS tỉnh cũng đã chỉ đạo cho Chi cục THADS rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc để cung cấp đầy đủ các văn bản về thi hành án cho bà Hương, theo quy định tại Khoản 1 Ðiều 39 Luật THADS.

Ngày 17.9.2020, Chi cục THADS đã phô tô cung cấp cho bà Hương 69 loại văn bản (bao gồm các văn bản niêm yết công khai tại địa phương như bà yêu cầu) mà bà được nhận theo quy định pháp luật. Thế nhưng, qua kiểm tra, bà Hương thấy không có đơn yêu cầu thi hành án của ông Cảnh và giấy uỷ quyền của ông Cảnh cho bà Diễm, nên bà đã không nhận văn bản nào và cũng không ký tên vào biên bản làm việc với Chi cục.

Theo Khoản 1 Ðiều 39 Luật THADS (thông báo về thi hành án): “Quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập và văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án phải thông báo cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó”.

Do vậy, bà Hương chỉ được nhận các văn bản về thi hành án có nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình. Ðối với đơn yêu cầu thi hành án của ông Tô Văn Cảnh và giấy uỷ quyền của ông Cảnh cho bà Diễm, bà Hương không thuộc đối tượng được nhận.

QUỐC SƠN