BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

Cập nhật ngày: 11/04/2016 - 05:10

Theo kết quả kiểm phiếu do ông Huỳnh Văn Tí – Trưởng ban Kiểm phiếu thông báo, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước nhận được 478 phiếu tán thành (bằng 96,76% tổng số đại biểu và ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Chính phủ nhận được 481 phiếu tán thành (bằng 97,37%) được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội cũng đã bầu 13 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, gồm: Ông Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, ông Trần Văn Túy - Trưởng ban Công tác đại biểu, ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ông Lại Xuân Môn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam, ông Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

88,66% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã bỏ phiếu và biểu quyết bầu một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng – an ninh. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ, nhận được 485 phiếu (bằng 98,18% tổng số đại biểu) tán thành bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – an ninh. Cùng với đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội (485 phiếu tán thành, bằng 98,18%), ông Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (484 phiếu tán thành, bằng 97,98%), ông Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an (485 phiếu tán thành, bằng 98,18%) được bầu làm Ủy viên Hội đồng Quốc phòng – an ninh.

89,88% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng – an ninh.

Nguồn ANTĐ