Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026:

Bầu bổ sung 3 uỷ viên UBND tỉnh 

Cập nhật ngày: 08/12/2021 - 00:37

BTN - Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ hai, chiều 7.12, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 miễn nhiệm và bầu bổ sung uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND tỉnh bầu bổ sung uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, HĐND tỉnh thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh đối với bà Trần Thị Ngọc Mai và miễn nhiệm uỷ viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thành Tiễn- nguyên Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, do chuyển công tác khác.

HĐND tỉnh bầu bổ sung 3 uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Đoàn Minh Long- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; bà Trương Thị Phương Thảo- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cũng trong phiên làm việc chiều 7.12, HĐND tỉnh nghe lãnh đạo sở, ngành trình bày các tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành các nghị quyết thuộc các lĩnh vực: tài nguyên và môi trường; khoa học và công nghệ; xây dựng; quỹ đầu tư phát triển; văn hoá - thể thao và du lịch; nông nghiệp và phát triển nông thôn; nội vụ; giáo dục và đào tạo; y tế.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022, nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 về “Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025”; lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực các Ban phụ trách.

Trên cơ sở xem xét, thẩm tra kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, các Ban của HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo nghị quyết, đủ điều kiện trình HĐND xem xét, cho ý kiến, quyết định theo đúng quy định.

Phương Thuý