BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bác đã phụng sự nhân dân đến hơi thở cuối cùng

Cập nhật ngày: 19/05/2015 - 12:00

“Với người dân Việt Nam và bầu bạn thân thiết trên thế giới, ngày sinh nhật Bác 19-5 đã trở thành ngày thiêng liêng, trọng đại, có nhiều ý nghĩa sâu sắc. 

 

Và trong những ngày tháng này, cả nước, bà con ta ở nước ngoài đang hướng về Bác với lòng thành kính, nhớ thương Bác” - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu trong diễn văn tại lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức tại Hà Nội sáng 18-5.

Ảnh: Việt Dũng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: Việt Dũng

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị.

“Ra đi tìm đường cứu nước, Bác chỉ có khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước. Công lao của Bác với dân tộc ta như non cao biển rộng. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng” - Tổng bí thư nhấn mạnh.

“Bác đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bác đã để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu và tình cảm chan chứa yêu thương vì nước, vì dân, vì Đảng. Một trí tuệ anh linh mẫn kiệt, một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách nói, cách làm việc” - Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư cũng khẳng định nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước Việt Nam từ nghèo nàn lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình, có vị thế ngày càng quan trọng trên thế giới.

“Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ  như ngày nay, triển vọng phát triển rất tươi sáng” - Tổng bí thư nhấn mạnh.

 “Bác nhiều lần căn dặn, Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của nhân dân, vì vậy học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh...

Phải đấu tranh ngăn ngừa và phòng chống cho được những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, về tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân. Chúng ta nguyện tuyệt đối trung thành với lợi ích của dân tộc, của giai cấp...” - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

“Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta hãy thường xuyên noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao theo cương vị công tác và chức trách của từng người” - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Tổng bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Theo Tuổi Trẻ


 
Liên kết hữu ích