Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực: Góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Bài 1: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ…” 

Cập nhật ngày: 02/02/2023 - 08:06

BTNO - Việc kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, có tác dụng răn đe, vừa cảnh tỉnh, cảnh báo, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ra mắt tại lễ công bố quyết định thành lập.

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh được thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn tốt, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta và cả hệ thống chính trị đều thống nhất nhận thức vấn đề tham nhũng là “quốc nạn”, là “giặc nội xâm”, là “một trong những nguy cơ đe doạ sự tồn vong của chế độ” và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nội dung cốt lõi, trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đảng, Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện các chủ trương, quan điểm chỉ đạo, hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và nghiêm minh bảo đảm để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều kết quả quan trọng, được cán bộ, đảng viên, nhân dân và quốc tế ghi nhận đánh giá cao.

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả tích cực, đồng chí Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đồng thời trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2021–2025, trong đó khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào, gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Điểm nổi bật trong năm 2022, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XIII) về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 1916-QĐ/TU, ngày 17.6.2022 thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và đến ngày 24.6.2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh.

Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, do đồng chí Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; có 5 phó trưởng ban và 9 đồng chí Uỷ viên Ban Chỉ đạo.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, mà còn được xem như là “cánh tay nối dài của Trung ương”, thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả bước đầu đã giải quyết một cách kịp thời, mạnh mẽ những hạn chế thời gian qua, nhất là việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn ít, các vụ án tham nhũng, tiêu cực vẫn còn xảy ra, trên một số lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có lúc chưa chặt chẽ…

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh.

Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc, họp định kỳ bảo đảm Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2.6.2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; tại các phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động, tích cực trao đổi ý kiến, thảo luận, cho nhiều ý kiến, nội dung quan trọng, nhất là chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực có khó khăn, vướng mắc, kéo dài.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm tập trung triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng gắn phòng, chống tham nhũng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đức tính công vụ liêm khiết, ý thức thượng tôn pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết các thủ tục hành chính để góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện tốt công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập, đẩy mạnh công tác tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các lĩnh vực nhạy cảm, có dư luận trong nhân dân như đất đai, tài chính, ngân sách… góp phần xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh.

Trong năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, điều tra, làm rõ, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ việc có liên quan đến Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC… các vụ việc tồn đọng theo kiến nghị của đoàn công tác số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, tiêu cực tồn đọng, kéo dài.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại hội nghị chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Thanh- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cho biết, trong năm, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo xử lý có hiệu quả 5 vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, trong đó như vụ án cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoà Thành (nay là thị xã Hoà Thành), vụ án Trung tâm Y tế Hoà Thành hay như vụ án xảy ra tại Trung tâm Pháp y tỉnh, vụ án xảy ra tại Trung tâm Y tế Châu Thành…”.

Cũng trong năm 2022, cơ quan điều tra các cấp đã thụ lý điều tra 5 tin báo mới về tham nhũng, kết thúc điều tra 12 vụ/26 bị can, tăng 8 vụ/21 bị can so với năm 2021; Viện Kiểm sát các cấp truy tố 100% các vụ án do cơ quan điều tra chuyển sang, không còn án tồn; Toà án xét xử 16 vụ/29 bị cáo, tăng 12 vụ so với năm 2021; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt khoảng 98%.

Việc kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, có tác dụng răn đe, vừa cảnh tỉnh, cảnh báo, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực.

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đã được chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”. (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

Tố Tuấn