“Tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ huyện Tân Biên

Bài 1: Vực dậy một tổ chức cơ sở đảng yếu kém 

Cập nhật ngày: 08/07/2022 - 00:22

BTN - Từ năm 2021 đến nay, Huyện uỷ luôn sát sao, quan tâm chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên về tiến độ khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Tân Bình, vực dậy một tổ chức cơ sở đảng yếu kém vươn lên đủ sức lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở một xã biên giới.

Đội ngũ cán bộ, công chức xã Tân Bình đã cơ bản ổn định tư tưởng, yên tâm công tác. (Ảnh chụp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Tân Bình ngày 5.7.2022)

Năm 2021, vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tân Bình trong chi tiền trực phòng, chống dịch Covid-19 có liên quan đến một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã này. Huyện uỷ Tân Biên phát hiện và xử lý vụ việc thông qua hoạt động giám sát thường xuyên, chuyên đề. Sau khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo chuyển vụ việc qua cơ quan điều tra làm rõ và chuyển từ giám sát sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm đối với các cá nhân vi phạm.

Song song đó, thực hiện điều động, sắp xếp cán bộ để sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã Tân Bình. Từ năm 2021 đến nay, Huyện uỷ luôn sát sao, quan tâm chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên về tiến độ khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Tân Bình, vực dậy một tổ chức cơ sở đảng yếu kém vươn lên đủ sức lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở một xã biên giới.

BÀI HỌC TỪ NHỮNG SAI LẦM, KHUYẾT ĐIỂM

Sai phạm xảy ra tại Ban CHQS xã Tân Bình là một bài học lớn, cho thấy hậu quả của việc không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, mất đoàn kết nội bộ, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát; cán bộ lãnh đạo không gương mẫu, suy thoái phẩm chất, đạo đức.

Tính đến thời điểm này, 3 cá nhân vi phạm pháp luật đang bị truy tố, 7 đảng viên bị kỷ luật, trong đó đã khai trừ 2; Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Tân Bình bị kỷ luật cảnh cáo; Chi bộ Ban CHQS xã, Đảng bộ xã Tân Bình không hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

Vụ việc ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của nhiều cán bộ, công chức và đảng viên trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền xã. Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Biên phải dành nhiều thời gian, cán bộ, nhân lực để tham gia cùng cơ sở xử lý, giải quyết vụ việc, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Để sớm ổn định tình hình, Huyện uỷ thực hiện điều động cán bộ, nhanh chóng kiện toàn bộ máy lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Tân Bình trong năm 2021. 

Giới thiệu trang Zalo OA Đảng bộ xã Tân Bình đến các đảng viên.

Tháng 11.2021, đồng chí Đào Nguyên Vũ- Huyện uỷ viên, Trưởng Phòng Tư pháp được Huyện uỷ Tân Biên điều động, phân công đến nhận công tác tại xã Tân Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ, giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã Tân Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

“Đây là nhiệm vụ lớn, áp lực là có, tăng thêm phần trách nhiệm của bản thân đối với công việc. Tại thời điểm này, do ảnh hưởng của vụ việc, các hoạt động của xã phần nào bị xáo trộn, không khí làm việc trầm lắng, nhiều cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tâm tư.

Trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, bài học từ vụ việc vừa xảy ra, Đảng uỷ xã xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm và kế hoạch xây dựng Đảng bộ xã biên giới hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo đúng tinh thần nghị quyết của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Tân Biên.

Bên cạnh đó, tham mưu Huyện uỷ củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy- nhất là đối với các chức danh còn khuyết. Một nhiệm vụ rất quan trọng nữa là củng cố, xây dựng đoàn kết nội bộ, xốc lại tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức của xã và đảng viên trong toàn Đảng bộ”- Bí thư Đảng uỷ xã Tân Bình Đào Nguyên Vũ cho biết.

Rút kinh nghiệm từ những hạn chế, khuyết điểm, thời gian qua, tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Tân Bình xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo, tổ chức sinh hoạt Đảng.

Bên cạnh đó, tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng đảng viên, quần chúng nhân dân trong các bộ phận nhỏ nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đối với những “mắt xích” yếu như Chi bộ Ban CHQS xã, các chi bộ ấp có đảng viên bị kỷ luật luôn có sự quan tâm sát sao của đảng uỷ, vừa tạo điều kiện cho các đảng viên thi hành kỷ luật tu sửa bản thân, vừa tăng cường theo dõi, giám sát.

Bí thư Đảng uỷ xã Tân Bình Đào Nguyên Vũ trao đổi thông tin về công tác Đảng trên nhóm Zalo Chi uỷ Chi bộ do Đảng uỷ xã quản lý.

“Người đời ai cũng có khuyết điểm. Có làm việc thì có sai lầm. Chúng ta không sợ có sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm. Và càng sợ những người lãnh đạo không biết tìm cách đúng để giúp cán bộ sửa chữa sai lầm và khuyết điểm”. (Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.5, tr.323).

NGHIÊM TÚC “TỰ SOI, TỰ SỬA”

Bí thư Đảng uỷ xã Tân Bình Đào Nguyên Vũ cho biết: “Về nhận thức, tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên, nghiêm túc, giống như việc rửa mặt hằng ngày vậy. Bởi vì sức mạnh của tổ chức Đảng, đảng viên không chỉ nằm ở ưu điểm mà còn là việc tự nhận diện rõ các khuyết điểm, hạn chế của mình để có giải pháp khắc phục, sửa chữa hiệu quả. Căn cứ vào chủ trương, chỉ đạo từ Trung ương, tỉnh, huyện và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Đảng uỷ xã Tân Bình đã xây dựng kế hoạch và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong toàn Đảng bộ, MTTQ và các đoàn thể”.

Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” trong tháng 5, quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương. Trong đó, tập trung thảo luận những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; giới thiệu, sinh hoạt nội dung cốt lõi của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngoài ra, trong dịp kiểm điểm, sơ kết 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2022 đều yêu cầu gắn tinh thần “Tự soi, tự sửa” trong tổ chức sinh hoạt.

Tính đến cuối tháng 6.2022, 9/9 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã Tân Bình đã tổ chức sinh hoạt với chủ đề “Tự soi, tự sửa” với 100% đảng viên tham gia. Kết quả sau kiểm điểm năm 2021 có 30 hạn chế, khuyết điểm, đã khắc phục được 18 hạn chế, khuyết điểm; trong 6 tháng đầu năm 2022 phát sinh thêm 31 hạn chế, khuyết điểm tiếp tục được nhận diện, khắc phục.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã xác định năm 2021 có 5 hạn chế, khuyết điểm, đã khắc phục được 3; 6 tháng đầu năm 2022 có 3 hạn chế, khuyết điểm phát sinh. Cùng với kiểm điểm của tập thể, từng đảng viên, đồng chí lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị đã tự nhận diện các hạn chế, khuyết điểm để xây dựng kế hoạch khắc phục.

Đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” cũng được MTTQ và các đoàn thể của xã Tân Bình thực hiện nghiêm túc, đã tổ chức 11 cuộc với 143 lượt người tham dự. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này nhằm tạo bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động, nhất là đối tượng cán bộ lãnh đạo, đảng viên. Thấm nhuần tinh thần “Tự soi, tự sửa” cũng là cách để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cá nhân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện bản thân ngày một tốt hơn, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh.

Bí thư Đảng uỷ xã Tân Bình Đào Nguyên Vũ thông tin thêm: sau khi tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 và đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, Đảng uỷ xã Tân Bình đã có báo cáo tổng hợp và gửi rất sớm về Huyện uỷ.

Đồng thời, ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm 2021; bổ sung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm 6 tháng đầu năm 2022, trong đó có đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục. Đảng uỷ xã cũng đưa ra một số đầu việc cần làm ngay trong 6 tháng cuối năm và triển khai đến từng chi bộ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ công việc trên nhóm Zalo của Đảng uỷ xã.

Huyện uỷ Tân Biên đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, tư tưởng cho đến kiểm tra, giám sát ở 3 xã biên giới- nhất là xã Tân Bình. Qua đó, hỗ trợ, tạo động lực để cấp uỷ xã sớm khắc phục xong các hạn chế, khuyết điểm, đoàn kết nội bộ, phấn đấu đạt mục tiêu đảng bộ xã biên giới hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2022.

Phương Thuý