Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Tây Ninh nỗ lực cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX

Bài 3: Cải thiện từ chủ trương đến tổ chức, hành động 

Cập nhật ngày: 16/07/2021 - 14:48

BTNO - Theo UBND tỉnh, hiện nay, việc đánh giá nền hành chính của một địa phương, đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp, đánh giá năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh của một tỉnh… đều đã được các bộ, ngành Trung ương hoặc các tổ chức quốc tế lượng hoá bởi các chỉ số như: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX… Tất cả các chỉ số này đều mang tính khách quan, khoa học, sát thực tế, kịp thời và bao quát được hầu hết những lĩnh vực quản lý nhà nước.

Người dân thực hiện TTHC tại cơ quan Hải quan (ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, tác động của các chỉ số nêu trên đến phát triển kinh tế - xã hội, giải phóng sức sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phản ánh mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp trong giai đoạn vừa qua đã được thể hiện rất rõ nét, khách quan, trung thực.

Các chỉ số được đánh giá bởi những cơ quan độc lập, có thẩm quyền, có uy tín và tin cậy đã làm cho công tác quản lý ở các cấp chính quyền địa phương được thuận lợi, dễ dàng hơn, cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời cần thiết cho người đứng đầu các cấp chính quyền để từ đó đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều hành, quản lý đúng đắn, chính xác nhằm khắc phục những hạn chế, phát huy những thành quả đã đạt được trong công tác phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Do vậy, việc cải thiện các chỉ số nêu trên sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra.

Để khắc phục hạn chế, tồn tại ở từng chỉ số, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương – xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới.

Đối với Chỉ số PCI, tỉnh sẽ tập trung khắc phục các tiêu chí bị giảm điểm những năm gần đây như: Chi phí không chính thức, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (rút ngắn thực chất thời gian giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp; Số ngày chờ đợi để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Công khai minh bạch thông tin mời thầu; Cung cấp đầy đủ, nhanh chóng các thông tin cho doanh nghiệp khi có yêu cầu; Tăng cường số hội chợ thương mại do tỉnh tổ chức; Nâng cao hiệu quả đào tạo lao động và hỗ trợ các dịch vụ cần thiết cho doanh nghiệp hoạt động),…

Đối với Chỉ số PAPI, tỉnh tập trung vào việc khắc phục các tiêu chí bị giảm điểm như: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Quản trị môi trường (Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền; Quyết tâm chống tham nhũng; Dịch vụ y tế công lập; Cơ sở hạ tầng căn bản; Sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương),…

Đối với các chỉ số PAR INDEX và SIPAS, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh; tiếp tục rà soát, tham mưu, công bố công khai quy trình giải quyết cho phù hợp, ngắn gọn, đơn giản các TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp - nhất là các TTHC có ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả; khắc phục việc giải quyết trễ hạn các hồ sơ của người dân, tổ chức; thực hiện đúng quy trình, thao tác trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh; trả lời đúng, đủ, kịp thời các nội dung phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; đồng thời phải cập nhật, công khai nội dung đã trả lời lên Trang thông tin điện tử của sở ngành hoặc Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để cá nhân, tổ chức biết…

Về Chỉ số ICT, tỉnh tiếp tục phát triển hạ tầng kỹ thuật, nâng cao hạ tầng viễn thông để nâng cao số lượng người dân sử dụng Internet; tiếp tục bổ sung, nâng cao số lượng cán bộ chuyên trách an toàn thông tin; tăng thêm các trường chuyên đào tạo về công nghệ thông tin; tập huấn về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đạt tối thiểu 90%; triển khai các ứng dụng cơ bản tại các cơ quan nhà nước đảm bảo tối thiểu 90% hoạt động đều phải được ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai ứng dụng các phần mềm mã nguồn mở; nâng số lượng thủ tục hành chính mức độ 4 đạt 100% TTHC đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến; nâng cao số lượng hồ sơ nộp và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến tối thiểu đạt 50% hồ sơ trên tổng số lượng hồ sơ.

Tại đề án Cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng đối với các Chỉ số: PCI, PAPI,  PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã đề ra một số giải pháp quan trọng để thực hiện. Trong đó có một số nội dung cụ thể, thiết thực như:

Đối với mỗi CBCCVC của tỉnh trước khi được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại vị trí quản lý từ cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên phải thực hiện đánh giá sự hiểu biết của bản thân người đó về các chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh. “Ngân hàng” câu hỏi và nội dung, cách thức đánh giá cụ thể về các chỉ số phản ánh nền hành chính của địa phương do Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh đưa ra hàng năm và được chuyển tới các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định trước khi đánh giá. Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tổ chức các cuộc thi trực tuyến để đánh giá đội ngũ CBCCVC hàng năm về nội dung này; kết quả đánh giá được gửi các sở (Sở Nội vụ, Ban Tổ chức), các huyện…để coi đó là một trong số tiêu chí trước khi bổ nhiệm nhân sự.

Trường Chính trị của tỉnh đưa nội dung tìm hiểu về các chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh vào chương trình giảng dạy, bồi dưỡng đối với tất cả các đối tượng CBCCVC là học viên của nhà trường. Mời các đồng chí báo cáo viên của tỉnh am hiểu về các chỉ số này tham gia giảng dạy để truyền đạt kinh nghiệm thực tế.

AN KHANG