Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân ở huyện Dương Minh Châu

Bài cuối: “Gỡ khó” bằng quyết tâm chính trị, nỗ lực kiên trì vận động 

Cập nhật ngày: 24/09/2022 - 00:13

BTN - Để làm rõ hơn quan điểm, giải pháp, cách làm của huyện Dương Minh Châu về phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, phóng viên Báo Tây Ninh đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Tín- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Dương Minh Châu về nội dung này.

Ông Phạm Văn Tín- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Dương Minh Châu

Căn cứ các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ, thời gian qua, Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Dương Minh Châu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp tăng cường phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện. Đặc biệt, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành của huyện thường xuyên tiếp xúc chủ doanh nghiệp, kiên trì vận động, thuyết phục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của chủ doanh nghiệp, người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; về vai trò, vị trí, yêu cầu xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân.

Để làm rõ hơn quan điểm, giải pháp, cách làm của huyện Dương Minh Châu về phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, phóng viên Báo Tây Ninh đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Tín- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Dương Minh Châu về nội dung này.

PV: Ông đánh giá như thế nào về vai trò, đóng góp của các doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của huyện hiện nay?

Ông Phạm Văn Tín: Quan điểm của Đảng xác định kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế có vị trí quan trọng lâu dài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Thực hiện quan điểm trên, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Dương Minh Châu đề ra nghị quyết, trong đó có những giải pháp cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 257 doanh nghiệp tư nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với huyện Dương Minh Châu, kinh tế tư nhân trong những năm gần đây giữ vai trò quan trọng, quyết định đối với sự phát triển kinh tế của huyện, bởi lĩnh vực kinh tế tư nhân chiếm đa số, kinh tế nhà nước chỉ có một hợp tác xã. Tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất, thu ngân sách hằng năm của huyện cũng dựa trên nguồn lực lớn từ kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân cũng đóng góp rất lớn trong bảo đảm an sinh xã hội cũng như giải quyết việc làm. Trung bình mỗi năm, huy động các nguồn lực đóng góp cho công tác an sinh xã hội từ khối kinh tế tư nhân từ 3-4 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 20% tổng số lao động trong độ tuổi, làm cho đời sống người dân Dương Minh Châu ngày càng ổn định hơn.

PV: Công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân được xác định là việc khó, gần như vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Xin ông cho biết Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Văn Tín: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, cụ thể là Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X), Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18.3.2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) và Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24.10.2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Dương Minh Châu đã từng bước thực hiện xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều có tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tuy nhiên, đối với chi bộ, cho đến nay mới xây dựng được hai đơn vị. Cụ thể, một chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ là Chi bộ Công ty TNHH MTV Như Anh; một chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở là Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Dương Minh Châu.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Dương Minh Châu nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đã phát triển được 4 đảng viên mới trong các đơn vị kinh tế tư nhân, vượt so với chỉ tiêu nhiệm kỳ là 2 đảng viên. Tổng số đảng viên được phát triển trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn huyện tính đến nay là 16 người. Việc thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng cũng được thực hiện có hiệu quả, đã phát triển được một đảng viên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Như Anh.

Hiện nay, Huyện uỷ chỉ đạo đẩy mạnh tiến tới thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cụ thể là Công ty TNHH CanSport Việt Nam (trụ sở tại xã Truông Mít).

PV: Để tiến tới thành lập chi bộ trong doanh nghiệp FDI này, lãnh đạo huyện cũng như các ban, ngành, đoàn thể huyện đã thực hiện các bước chuẩn bị như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Văn Tín: Bước đầu tiên để thành lập được chi bộ trong Công ty CanSport Việt Nam, Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo khảo sát đảng viên làm việc tại công ty. Qua khảo sát, trước hết thí điểm chọn 17 đảng viên làm việc ổn định tại đây làm nòng cốt ban đầu của chi bộ. Sau đó, lãnh đạo huyện có nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với ban giám đốc công ty, tính đến nay, đã có 4 cuộc tiếp xúc trực tiếp.

Thời gian đầu, chủ doanh nghiệp, đặc biệt là người nước ngoài chưa hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua nhiều lần gặp gỡ, trực tiếp trao đổi, tuyên truyền, vận động, thuyết phục, chủ doanh nghiệp dần nhận thức ra những việc này có lợi, có ích cho doanh nghiệp. Hoạt động của chi bộ trong doanh nghiệp là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đảng viên làm việc tại doanh nghiệp để họ chấp hành nội quy, quy định của doanh nghiệp và chấp hành pháp luật trong lao động, qua đó góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp ổn định, phát triển. Dự kiến, trong quý IV năm nay, huyện sẽ tổ chức ra mắt thành lập chi bộ Công ty CanSport Việt Nam.

Dự kiến trong quý IV, Huyện uỷ Dương Minh Châu sẽ tổ chức ra mắt thành lập Chi bộ Công ty CanSport Việt Nam (Trong ảnh: Công ty TNHH CanSport Việt Nam, ảnh tư liệu công ty)

 

PV: Qua những việc trên, xin ông cho biết những kinh nghiệm được rút ra là gì?

Ông Phạm Văn Tín: Kinh nghiệm trước hết đó là thường xuyên tiếp xúc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, gần gũi với doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phải kiên trì vận động, thuyết phục- nhất là đối với chủ doanh nghiệp để làm sao họ hiểu được quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước thì lúc đó mới thông suốt nhận thức. Song song đó, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, phát triển. Trên cơ sở nhận thấy những lợi ích thiết thực đó, họ sẽ có sự đồng thuận.

PV: Hiện nay, sinh hoạt chi bộ định kỳ hay việc cử quần chúng ưu tú, đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc theo quy định ảnh hưởng phần nào đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Những khó khăn này đã được lãnh đạo Huyện uỷ nắm bắt và có giải pháp gì để gỡ khó cho doanh nghiệp, thưa ông?

Ông Phạm Văn Tín: Việc tổ chức sinh hoạt, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trước hết phải thực hiện theo quy định của Đảng. Từ thực tiễn, Huyện uỷ cũng có giải pháp phù hợp cho từng trường hợp cụ thể, vừa bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định và vừa thuận lợi cho doanh nghiệp, đảng viên. Về tổ chức sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp, các chi bộ linh hoạt về mặt thời gian tổ chức sinh hoạt, có thể sớm hoặc muộn hơn so với ngày đăng ký, song vẫn phải tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định. Còn về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Huyện uỷ thống nhất với chủ doanh nghiệp sắp xếp, bố trí công việc phù hợp cho những người được cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng và cử luân phiên chứ không tập trung thành một đợt. Qua đó nhằm sắp xếp phù hợp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với phóng viên Báo Tây Ninh.

Phương Thuý - Tố Tuấn

(thực hiện)