BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh, thị xã Hoà Thành phấn đấu nâng loại đô thị, xây dựng đô thị văn minh

Bài cuối: Thị xã Hoà Thành phấn đấu lên đô thị loại III 

Cập nhật ngày: 05/05/2024 - 08:16

BTN - Theo các tiêu chí của đô thị loại III, qua phân tích, đánh giá hiện trạng đô thị, thị xã Hoà Thành đạt 59/63 tiêu chuẩn thành phần, đạt 88,29 điểm/100 điểm (mức điểm tối thiểu là 75 điểm)

Năm 2018, Hoà Thành được công nhận là đô thị loại IV, đến năm 2020 được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội công nhận là Thị xã. Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thị xã Hoà Thành nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đến cuối năm 2025, Hoà Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại III và đề nghị công nhận thành phố trực thuộc tỉnh.

Toàn cảnh trung tâm đô thị Hoà Thành.

Đạt 59/63 tiêu chuẩn thành phần

Theo các tiêu chí của đô thị loại III, qua phân tích, đánh giá hiện trạng đô thị, thị xã Hoà Thành đạt 59/63 tiêu chuẩn thành phần, đạt 88,29 điểm/100 điểm (mức điểm tối thiểu là 75 điểm). Trong 63 tiêu chuẩn thành phần, có 45 tiêu chuẩn đạt mức tối đa như: cân đối thu, chi ngân sách; thu nhập bình quân đầu người/tháng so với trung bình cả nước; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị; các tiêu chuẩn về: nhà ở, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị…

Bên cạnh đó, có 14/63 tiêu chuẩn đạt điểm tối thiểu và 4 tiêu chí chưa đạt. Hiện nay, thị xã Hoà Thành đã lập hồ sơ Chương trình phát triển đô thị thị xã Hoà Thành đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 và Đề án phân loại đô thị Hoà Thành là đô thị loại III trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Theo ông Lê Hồng Vân- Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoà Thành, Thị xã đang tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thiện 4 tiêu chí chưa đạt. Thứ nhất, đối với tiêu chuẩn về mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất, năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rõ nét đến tình hình phát triển kinh tế của địa phương, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 so với năm 2020 là 5,9%.

Tuy nhiên, sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế, tình hình phát triển kinh tế của địa phương đã phục hồi, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 so với năm 2021 là 11,4%; năm 2023 so với năm 2022 là 7,14%. Giai đoạn tới, Thị xã tiếp tục phát triển KT-XH theo các mục tiêu, kế hoạch đã xác định đến năm 2025, năm 2030 và định hướng đến năm 2035, ưu tiên tập trung phát triển thương mại dịch vụ, du lịch; khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Thứ hai, đối với tiêu chuẩn về tỷ lệ nước thải đô thị xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, hiện nay, thị xã Hoà Thành được UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, tổng kinh phí trên 350 tỷ đồng, với công suất xử lý 12.000m3/ngày đêm. Đến nay, dự án cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 1 với các hạng mục lắp đặt đường ống cấp 1, giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Dự án đang triển khai giai đoạn 2 với các hạng mục: lắp đặt đường ống cấp 2, đường ống cấp 3, đấu nối hộ gia đình, xây dựng các trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Thứ ba, đối với tiêu chuẩn về công trình xanh, đây là tiêu chuẩn mới, cần xây dựng kế hoạch phát triển, đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn theo mô hình xanh. Địa phương sẽ tiến hành rà soát theo tiêu chuẩn, đầu tư xây dựng phù hợp để đạt hiệu quả tốt nhất.

Thứ tư, đối với tiêu chuẩn về khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh, địa phương đang triển khai điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hoà Thành; đó là bước khởi đầu để thực hiện quy hoạch, rà soát lại quy hoạch được duyệt năm 2018, điều chỉnh lại để phù hợp trong giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến 2035. Song song đó, UBND Thị xã cũng đang thực hiện đề án xây dựng, phát triển đô thị Hoà Thành trở thành đô thị thông minh theo Quyết định số 2087 ngày 12.10.2022 của UBND tỉnh.

Ông Lê Hồng Vân cho biết: “Với những định hướng như trên, đến năm 2025 và đến năm 2030, đô thị Hoà Thành sẽ từng bước hoàn thành 4 tiêu chuẩn còn lại theo quy định đối với đô thị loại III, sau đó tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng và phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại II giai đoạn đến năm 2035”.

Mục tiêu trong xây dựng đô thị của thị xã Hoà Thành giai đoạn đến năm 2025 là phát triển thị xã Hoà Thành đáp ứng tiêu chuẩn về đánh giá phân loại đô thị loại III, nâng cấp Thị xã lên thành phố thuộc tỉnh. Giai đoạn đến năm 2030, thị xã Hoà Thành trở thành thành phố Hoà Thành; tiếp tục củng cố, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị theo tiêu chí của đô thị loại III, phấn đấu đạt khoảng 75% tiêu chí đô thị loại II. Giai đoạn đến năm 2035, thành phố Hoà Thành phấn đấu đạt tiêu chí của đô thị loại II.

Hoạt động sản xuất trên địa bàn thị xã Hoà Thành.

Ngày 12.10.2022, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi số và xây dựng thị xã Hoà Thành trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Ông Lê Hồng Vân cho biết, đối với trách nhiệm của địa phương, khi được tỉnh chọn làm điểm thực hiện, UBND thị xã Hoà Thành đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đề án, về chuyển đổi số nhằm thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong đời sống, sản xuất, thương mại và thực thi công vụ.

UBND Thị xã cũng thành lập Ban Chỉ đạo Đề án chuyển đổi số đô thị thông minh do Chủ tịch UBND Thị xã là trưởng ban. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án và quy chế hoạt động, trong đó, thực hiện phân công nhiệm vụ, chế độ báo cáo cụ thể cho các thành viên của Ban, các phòng, ban ngành và các đơn vị có liên quan.

Địa phương giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện các dự án thành phần của đề án và đã hoàn thành 3 dự án gồm: Xây dựng phòng IOC; lắp đặt hệ thống wifi công cộng; ứng dụng công nghệ số hỗ trợ quản lý trật tự đô thị.

Còn nhiều việc phải làm

Hiện thị xã Hoà Thành còn 14/63 tiêu chuẩn đạt điểm tối thiểu và 4/63 tiêu chuẩn chưa đạt theo quy định về phân loại đô thị. Địa phương có một số khó khăn trong quá trình thực hiện như: hạ tầng thương mại dịch vụ và du lịch còn thiếu, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đô thị chưa đồng bộ và hoàn chỉnh; quá trình đô thị hoá nhanh bên cạnh những thuận lợi cũng có không ít những khó khăn như diện tích đất nông nghiệp giảm, nhu cầu về lao động lớn- nhất là lực lượng lao động đã qua đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Dân số cơ học tăng cũng nảy sinh các vấn đề về môi trường xã hội, con người và sử dụng hạ tầng đô thị. Mặt khác, thị xã Hoà Thành có hiện trạng hệ thống giao thông dạng ô bàn cờ, mật độ lớn nên cần có sự hỗ trợ về nguồn lực kinh phí của tỉnh- nhất là đối với các tuyến đường kết nối với các địa phương lân cận, tạo động lực phát triển KT-XH; cần bổ sung nguồn kinh phí thực hiện nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trục chính đô thị tạo bộ mặt cho địa phương.

UBND thị xã Hoà Thành kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị để thực hiện công tác bảo đảm trật tự đô thị, hành lang an toàn đường bộ; hạn chế các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, trái phép; bảo đảm mỹ quan, văn minh đô thị.

Trúc Ly

Tin liên quan