Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Đảng bộ thành phố Tây Ninh: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đảng viên trong học sinh

Bài cuối: Tiếp tục “ươm mầm”, tạo nguồn kế thừa cho Đảng

Cập nhật ngày: 22/07/2021 - 09:23

BTNO - Trên cơ sở đánh giá kết quả đánh giá công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020 nói chung và kết quả kết nạp đảng viên trong học sinh nói riêng, Ban Thường vụ Thành uỷ đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 7.10.2020 về “tạo nguồn, kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025”.

Kết nạp đảng viên là học sinh tại Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha

Kế hoạch này yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên phải nhận thức rõ công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm không ngừng phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính liên tục, kế thừa cho sự tồn tại và phát triển của tổ chức đảng; đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng trong sáng.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành uỷ đề nghị các cấp uỷ, hằng năm chủ động khảo sát, rà soát, nắm chắc nguồn kết nạp đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, khắc phục tình trạng tổ chức đảng còn nguồn đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện nhưng không kết nạp; chú trọng tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong lực lượng đoàn viên, hội viên trong các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, học sinh trong các trường trung học phổ thông, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp…

 Việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong học sinh các trường phổ thông tiếp tục được Ban Thường vụ Thành uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, đối với kết nạp đảng viên là học sinh, ngoài việc đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện chung theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành, còn phải đảm bảo đầy đủ 3 tiêu chuẩn, điều kiện: Là học sinh lớp 12; đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; học sinh giỏi trở lên 2 năm liên tục và học kỳ 1 của năm lớp 12 (riêng học sinh người dân tộc thiểu sô phải là học sinh khá trở lên) hoặc học sinh khá nhưng có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi (kể cả Hội khoẻ Phù Đổng, Hội thao Quốc phòng) cấp tỉnh trở lên được tặng giấy khen, bằng khen, huy chương hoặc là học sinh khá nhưng là cán bộ Đoàn xuất sắc được tặng giấy khen (cấp Thành phố trở lên), bằng khen.

Kế hoạch số 10-KH/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ có hướng mở hơn về tiêu chuẩn, điều kiện thứ ba trong xem xét kết nạp đảng viên là học sinh, nhưng vẫn đảm bảo tính toàn diện giữa học tập và rèn luyện, hoạt động phong trào của học sinh, đảm bảo được chất lượng nguồn kết nạp đảng viên.

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Thành uỷ kết nạp 54 đảng viên mới, trong đó có 9 đảng viên là học sinh. Tính từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tạo nguồn, cử tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng 42 học sinh và kết nạp 24 đảng viên là học sinh (trong đó có 1 học sinh được kết nạp là người dân tộc thiểu số). Đặc biệt, 6/6 chi bộ trường học đều kết nạp được đảng viên là học sinh (Chi bộ Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tạo nguồn 11 học sinh, kết nạp 8 học sinh; Chi bộ Trường Trung học Phổ thông Tây Ninh tạo nguồn 4 học sinh, kết nạp 4 học sinh; Chi bộ Trường THPT Trần Đại Nghĩa tạo nguồn 10 học sinh, kết nạp 6 học sinh; Chi bộ Trường THPT Lê Quý Đôn tạo nguồn 8 học sinh, kết nạp 4 học sinh; Chi bộ Trưởng Phổ thông dân tộc Nội trú Tây Ninh tạo nguồn 6 học sinh, kết nạp 1 học sinh; Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thành phố tạo nguồn 3 học sinh, kết nạp 1 học sinh).

Từ thực tiễn, Ban Thường vụ Thành uỷ rút ra một số kinh nghiệm:

Để có được thành quả tính cực trong tạo nguồn, kết nạp đảng viên là học sinh các trường trung học phổ thông là do sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Sự nhiệt huyết, quyết tâm cao của cấp uỷ, Ban Giám hiệu các chi bộ trường học trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành uỷ. Trong tạo nguồn, kết nạp đảng viên là học sinh, vai trò cấp uỷ chi bộ trường học là đặc biệt quan trọng.

Thành đoàn đã thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào, hội thi, sân chơi bổ ích phù hợp với học sinh giúp học sinh có thêm có hội học tập, rèn luyện, phát huy được khả năng bản thân. Để tạo phong trào thi đua trong đoàn viên học sinh, Thành đoàn tổ chức nhiều hoạt động như các buổi nói chuyện truyền thống, phát động các phong trào học tập, thể dục, thể thao, văn nghệ sôi nỗi và đẩy mạnh hoạt động học sinh “Học tập và làm theo lời Bác”, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, ưu tú để giới thiệu cho các cấp uỷ trường học bồi dưỡng kết nạp vào đảng.

Ban Tổ chức Thành uỷ thường xuyên quan tâm, đôn đốc cấp uỷ các trường học trong việc tạo nguồn, xét đề nghị kết nạp; hướng dẫn kỹ lưỡng, chặt chẽ việc thẩm tra, xác minh lý lịch, quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện xem xét, kết nạp; đồng thời hướng dẫn cấp uỷ chi bộ chuẩn bị trước một bước quy trình, thủ tục để khi học sinh đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện thì xét, đề nghị kết nạp tránh bị động, nhất là đối với những học sinh có tháng sinh vào tháng 5, tháng 6, đây là thời điểm cao điểm học sinh và nhà trường tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh cao đẳng, đại học.

Nhật Linh