BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban ATGT các tỉnh sẽ lập dự toán kinh phí bảo đảm ATGT

Cập nhật ngày: 28/10/2014 - 02:47

Tại cuộc họp chiều muộn 27-10 về đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự ATGT, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách ATGT Quốc gia cho biết, hiện tại các địa phương đều gặp vướng mắc trong quá trình lập dự toán kinh phí bảo đảm trật tự ATGT.

Theo đó, vướng mắc cơ bản ở đây là các quy định về điều tiết một phần (70%) tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa về ngân sách Trung ương.

Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp.
Bộ trưởng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp.
 
Ông Hùng cho biết thêm, sau khi tổng hợp ý kiến từ Ban ATGT các địa phương, Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia kiến nghị với Bộ trưởng, Phó Chủ tịch thường trực xem xét, có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định thống nhất chọn phương án cho phép Văn phòng Ban ATGT tỉnh lập Dự toán kinh phí đảm bảo trật tự ATGT của Ban ATGT trên cơ sở tổng hợp kinh phí bảo đảm trật tự ATGT của các sở, ngành thành viên Ban sau đó gửi Sở GTVT và Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.
 
Trước mắt, tiếp tục thực hiện đúng quy định Luật Ngân sách và Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về việc toàn bộ kinh phí xử phạt hành chính là khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%.
 
Ban hành quy định hướng dẫn UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý, sử dụng khoản thu này theo đúng quy định của Luật Ngân sách theo hướng 70% sử dụng cho lực lượng Công an, 30% sử dụng cho công tác bảo đảm trật tự ATGT các cơ quan thành viên khác của Ban ATGT.
 
Tại cuộc họp, hầu hết ý kiến đại diện các địa phương cũng kiến nghị cho phép để lại toàn bộ kinh phí xử phạt tại địa phương chứ không chuyển về Trung ương để có thể chủ động trong các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT.
 
Trung tướng Đỗ Đình Nghị, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự an toàn xã hội đại diện cho quan điểm của Bộ Công an cũng đồng tình với chủ trương này. 
 
Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định: “Đảm đảm ATGT là việc cần thiết và ngân sách phải chi chứ không chờ vào xử phạt. Vì thế đây là nhiệm vụ phải chi và chi phải cho đúng. Đây là động lực để tái tạo sức lao động và để thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT”.
 
Bộ trưởng cũng đồng tình với đề nghị của Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia và các địa phương. Theo đó, 100% nguồn thu từ xử phạt vi phạm giao thông của địa phương sẽ để lại cho địa phương. Tuy nhiên nội dung chi cần rà soát lại, bổ sung các nội dung chi mới và ghi rõ nội dung chi cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.
 
Bộ trưởng cũng chỉ đạo, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia ngay trong tuần này phải tổng hợp để báo cáo Chính phủ xin ý kiến và đề nghị sớm ban hành các qui định liên quan. 
 
Nguồn Giao Thông Vận Tải