Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Ban bầu cử số 12 tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Tân Châu 

Cập nhật ngày: 17/04/2021 - 21:57

BTNO - Ngày 16.4 Ban bầu cử số 12 tỉnh và huyện Tân Châu do bà Nguyễn Thị Thu Cúc- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại 6 xã Tân Hưng, Tân Phú, Thạnh Đông, Tân Hiệp, Tân Hội và Thị trấn.

Đoàn kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri.

Đoàn kiểm tra các khâu chuẩn bị phục vụ bầu cử, nhân sự phục vụ bầu cử, công tác tuyên truyền, lập, niêm yết danh sách cử tri…Nhìn chung, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn các xã Tân Hưng, Tân Phú, Thạnh Đông, Tân Hiệp, Tân Hội và Thị trấn được thực hiện đúng lộ trình, thời gian theo qui định.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tân Hội.

Xã Tân Hưng có 8 khu vực bỏ phiếu với trên 14.000 cử tri; xã Tân Phú có trên 8.600 cử tri/8 khu vực bỏ phiếu; xã Thạnh Đông có trên 8.500 cử tri/6 khu vực bỏ phiếu; Thị Trấn có trên 8.400 cử tri/7 khu vực bỏ phiếu; xã Tân Hiệp có trên 6.000 cử tri/7 khu vực bỏ phiếu và xã Tân Hội có trên 10.600 cử tri/10 khu vực bỏ phiếu.

Chí Thành