baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Bí thư thành lập Bộ phận giúp đẩy mạnh học và làm theo Bác

Cập nhật ngày: 20/07/2011 - 09:23

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng đã được ghi trong Nghị quyết Đại hội XI.

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Quyết định số 21 QĐ/TW thành lập Bộ phận giúp việc về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Quyết định trên vừa được công bố tại cuộc họp sáng 20.7 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nhằm triển khai Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã dự họp.

Đồng chí Trương Tấn Sang đã công bố Quyết định số 21 QĐ/TW ngày 14.7.2011 của Ban Bí thư thành lập Bộ phận giúp việc Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo quyết định, Bộ phận giúp việc gồm 35 thành viên là đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Bộ phận chuyên trách đặt tại Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bộ phận giúp việc làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thường xuyên và trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; giúp Ban Bí thư chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng, trong xã hội. Từng thành viên trực tiếp theo dõi, chịu trách nhiệm về công tác triển khai tại lĩnh vực, ngành, cơ quan, đơn vị mình.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận cho ý kiến vào các Dự thảo: Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Trung ương; Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc Ban Bí thư về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư trong năm 2011.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh tại cuộc họp, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng đã được ghi trong Nghị quyết Đại hội XI.

Bộ Chính trị đã giao Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và trong toàn xã hội.

Các cấp uỷ Đảng, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chủ yếu đã được xác định trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư. Đồng thời, dựa trên yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm của ngành, địa phương, cơ quan đơn vị để cụ thể hóa các quy định chung, sát hợp với thực tế, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, bổ sung vào chương trình kế hoạch làm việc của mỗi tổ chức, cá nhân, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả cao, thiết thực.

(Theo chinhphu.vn)


 
Liên kết hữu ích