Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bến Cầu hội nghị lần thứ 23 

Cập nhật ngày: 26/06/2022 - 11:00

BTNO - Vừa qua, tại hội trường Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bến Cầu nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 23. Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phan Huỳnh Quốc Vinh và Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Nguyễn Tuấn Khanh đồng chủ trì hội nghị.

Ông Phan Huỳnh Quốc Vinh- Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội ở Bến Cầu tăng trưởng so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành Nông - lâm - thuỷ sản đạt gần 987 tỷ đồng, tăng 2,7% so cùng kỳ và tăng 3,4%/năm so Nghị quyết; giá trị sản xuất ngành Công nghiệp đạt gần 2.469 tỷ đồng, tăng 0,4% so cùng kỳ và tăng 12% so Nghị quyết; giá trị sản xuất ngành Thương mại - dịch vụ đạt trên 300,3 tỷ đồng, tăng 3,3% so cùng kỳ và tăng 7%/năm so Nghị quyết. Thu ngân sách ở huyện đạt 63,3 tỷ đồng, tăng 129,4% so cùng kỳ, đạt 88,4% so dự toán.

Công tác xây dựng cơ bản được huyện tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, với tổng kế hoạch vốn gần 221,3 tỷ đồng, đầu tư cho 125 dự án (trong đó, 15 dự án chuyển tiếp và 110 dự án triển khai mới). Hiện tiến độ giải ngân gần 138 tỷ đồng, đạt 62,3% kế hoạch vốn.

Huyện duy trì 6 xã Long Khánh, Long Phước, Long Chữ, Lợi Thuận, Tiên Thuận, An Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và xã Long Thuận đạt chuẩn NTM nâng cao; chỉ còn xã Long Giang đạt 15/19 tiêu chí, đang phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm nay; tích cực chuẩn bị xây dựng Bến Cầu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2023, Tổ chức tốt lễ giao, nhận quân năm 2022, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bến Cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Các cấp uỷ đã tiến hành kiểm tra và kết luận 11 tổ chức, 155 đảng viên; giám sát thường xuyên 92 tổ chức đảng và 78 đảng viên, kết quả đã chỉ ra ưu điểm để phát huy; kỷ luật 5 đảng viên và cảnh cáo, nhắc nhở đối với 11 tổ chức đảng và 39 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, rút kinh nghiệm. Huyện đã xem xét kết nạp được 21 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 35% so chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận, ông Phan Huỳnh Quốc Vinh- Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Huyện uỷ năm 2022; các đồng chí cấp uỷ viên, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, thực hiện có trách nhiệm về chức trách, nhiệm vụ được giao; tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tránh sai phạm phải xử lý kỷ luật.

Các cơ quan huyện và cấp ủy địa phương tập trung rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện và cấp mình, để sơ kết đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ; có các giải pháp hiệu quả trong thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM; kịp thời giải quyết bài toán thuốc để người dân tích cực tham gia BHYT; thực hiện các giải pháp hiệu quả để phát triển đảng viên; đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại một số cơ quan; kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh cán bộ, đảng viên, công chức có thái độ chưa đúng chuẩn mực trong tiếp công dân...

Trong 6 tháng cuối năm, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, Mặt trận; nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả thi đua của các hội, đoàn thể và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Bến Cầu nhiệm kỳ 2022-2027.

Quang Son