Ban chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành:Hội nghị lần thứ 13 khóa XII 

Cập nhật ngày: 28/09/2021 - 15:23

BTNO - Sáng 27.9, ông Nguyễn Thành Tiễn- Bí thư Huyện ủy Châu Thành chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2021.

Chi hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ. Ảnh minh họa

Trong 9 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện trên 119 tỷ đồng, đạt 61,8% so dự toán tỉnh, đạt 61,7% so dự toán huyện giao. Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 là 300 tỷ 800 triệu đồng, huyện đã phân khai 299 tỷ 109 tỷ đồng, đạt 99,44% kế hoạch vốn. Đến ngày 31.8.2021, huyện giải ngân đạt 75,65% kế hoạch vốn.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí của 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Thanh Điền, An Bình, Thái Bình, Hòa Hội, Ninh Điền, Phước Vinh và Hòa Thạnh. Tập trung đầu tư xã Thanh Điền để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Nâng cấp đường giao thông nông thôn ở ấp Thành Tân xã Thành Long.

Trong 9 tháng đầu năm trao tặng 32 căn nhà tình nghĩa, 54 căn nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn và sửa chữa 13 căn. Thực hiện tốt việc hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 19, trong đó chi hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ cho 3.482 người trên 5,2 tỷ đồng.

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Kết nạp đảng viên đạt trên 88%. Tình hình an ninh trên tuyến biên giới và nội địa cơ bản ổn định, bảo vệ an toàn các cao điểm, nhất là trong các ngày lễ, tết.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được quan tâm; công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của người dân.

Gia Hân