Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Châu tổ chức hội nghị lần thứ 20 

Cập nhật ngày: 30/11/2022 - 04:38

BTNO - Ngày 28.11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Châu tổ chức hội nghị lần thứ 20. Ông Nguyễn Văn Cường- Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, lần đầu tiên trong 2 nhiệm kỳ, Huyện uỷ lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt 16/16 chỉ tiêu nghị quyết năm đề ra. Thu cân đối ngân sách ước cuối năm đạt trên 170% so dự toán. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai theo lộ trình.

Ước đến cuối năm 2022, xã Tân Phú đạt các tiêu chí xã nông thôn mới và xã Tân Hưng đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Xây dựng Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đến nay đạt 43/52 tiêu chí.

Các mục tiêu văn hoá - xã hội tiếp tục được triển khai, công tác thông tin tuyên truyền phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, người có công tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Các hoạt động tư pháp, hoà giải cơ sở, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới và nội địa ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, phát triển 104/99 đảng viên.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Cường- Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ năm 2023 tại đơn vị, địa phương mình quản lý. Đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra trong năm 2023.

Chí Thành