Ban Chỉ đạo 35 Trảng Bàng: tổng kết công tác năm 2019 

Cập nhật ngày: 26/12/2019 - 15:06

BTNO - Ngày 25.12, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) huyện Trảng Bàng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Văn Buôi chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo 35 Trảng Bàng đã tăng cường công tác tham mưu bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là kỷ luật phát ngôn, không để nảy sinh những khuynh hướng, quan điểm trái chiều để các thế lực thù địch có thể lợi dụng kích động, lôi kéo, chống phá Đảng và nhà nước ta.

Chỉ đạo các ngành, thành viên chủ động nắm tình hình hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, các sự kiện, vấn đề chính trị nhạy cảm, phức tạp; đôn đốc nhắc nhở các địa phương, cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác; chủ động ngăn chặn, phản bác các âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc dư luận quan tâm, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh thông tin, an ninh mạng được tăng cường. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội huyện tiếp tục được quan tâm, bổ sung và kiện toàn, đến nay toàn huyện có hơn 400 thành viên đã thực hiện tốt việc theo dõi, khai thác định hướng các thông tin, sự việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự, đăng tải thông tin định hướng dư luận kịp thời.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 huyện cùng các tổ cộng tác tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng; giữ nghiêm kỷ luật thông tin đối với các vấn đề chính trị, đối ngoại, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm…

Hiểu Sinh