BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Chỉ đạo chống tham nhũng sẽ xem báo cáo kết quả 8 vụ đại án

Cập nhật ngày: 24/04/2016 - 05:32

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: VOV)

Dự kiến, tại Phiên họp này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ công bố việc bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo sẽ thảo luận cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp theo Kế hoạch số 08-KH/ TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50 - CT/CT ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng".

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cũng sẽ cho ý kiến vào: Báo cáo kết quả xét xử 8 vụ án trước Đại hội XII của Đảng, kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và kết quả thực hiện Kết luận Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo; Báo cáo về Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan./.

Nguồn TTXVN