Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai Trung ương làm việc tại Tây Ninh

Cập nhật ngày: 29/07/2016 - 06:47

Làm việc với đoàn có Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, UBND thành phố Tây Ninh và các huyện Hòa Thành, Châu Thành.

PGS.TS Phạm Lê Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Tây Ninh là một tỉnh hàng năm ít xảy ra thiên tai lớn so với các tỉnh, thành trong khu vực, nhưng lại có công trình thủy lợi Dầu Tiếng lớn nhất cả nước và có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng lịch sử, vườn quốc gia diện tích rộng, địa hình phức tạp.

Trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 84 vụ thiên tai làm bị thương 1 người, thiệt hại hơn 13 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nắng nóng kéo dài gây thiếu hụt nước sinh hoạt và nước sản xuất; đã xảy ra 21 vụ thiên tai, làm thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng…

UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc kiện toàn Ban chỉ huy PCTT từ tỉnh đến cơ sở, ban hành quy chế hoạt động, cơ chế vận hành tổ chức, xây dựng kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ và tổ chức diễn tập PCTT-TKCN.

Tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cấp, các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ trong việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình hồ Dầu Tiếng. Triển khai học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về PCTT, Luật Phòng chống thiên tai; đồng thời tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân có ý thức cảnh giác và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Tây Ninh cũng đã thành lập Quỹ phòng chống thiên tai và đưa vào hoạt động, tuy nhiên công tác vận động nhân dân đóng góp vào quỹ kết quả còn thấp, năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 mới thu được gần 700 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định, tuy tỉnh chưa từng xảy ra thiên tai lớn, nhưng không vì vậy mà lãnh đạo lơ là mất cảnh giác. Công tác phòng chống thiên tai, nhất là việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hồ Dầu Tiếng và bảo vệ môi trường luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, kiện toàn tổ chức, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ và nhân dân.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiến nghị Ban chỉ đạo Trung ương giúp Tây Ninh cả về vật chất và kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng kế hoạch, tập huấn nghiệp vụ, tổ chức diễn tập và học hỏi kinh nghiệm.

Đầu năm 2016, nắng nóng kéo dài trên địa bàn tỉnh đã gây ra nhiều vụ cháy rừng. Trong ảnh: Một vụ cháy rừng ở Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng

Kết luận buổi làm việc, PGS.TS Phạm Lê Tuấn đánh giá cao kết quả công tác PCTT-TKCN của tỉnh Tây Ninh và cho rằng, thiệt hại do thiên tai trong năm 2015 ở Tây Ninh không phải là nhỏ. Tỉnh cần thường xuyên quan tâm kiểm tra, đôn đốc, rà soát các kế hoạch, trang thiết bị, phối hợp tốt trong tìm kiếm cứu nạn. Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Tây Ninh, nhất là việc phổ biến kinh nghiệm, tập huấn, diễn tập thực binh, diễn tập vận hành cơ chế và cho biết sẽ báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương xem xét, hỗ trợ.

Khắc Luân