Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với Tỉnh uỷ về công tác dân vận 

Cập nhật ngày: 03/05/2018 - 22:28

BTNO - Ngày 3.5, Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) Trung ương do ông Hà Ngọc Anh – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác dân vận.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ cho biết, Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình hành động số 34 về thực hiện Nghị quyết 25 để chỉ đạo thực hiện.

Trên cơ sở những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh luôn chú trọng và tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt tình hình, sự ảnh hưởng tác động tới đời sống, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân; giải quyết kịp thời, thoả đáng những vấn đề bức xúc nảy sinh từ cơ sở; tổ chức động viên, khuyến khích nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở.

Lãnh đạo chính quyền rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng những cơ chế thực hiện chính sách của Nhà nước cho phù hợp với tình hình nhân dân; có chính sách quan tâm hỗ trợ nhân dân ở vùng sâu, vùng biên giới, tạo điều kiện cải thiện, nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân.

Chính quyền các cấp tăng cường đổi mới kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới việc cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, xoá bỏ các thủ tục gây phiền hà, phục vụ vì sự hài lòng của nhân dân, quan tâm chăm lo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực.

Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tập trung vào việc tuyên truyền vận động, tập hợp quần chúng tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thường xuyên xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức vận động tập hợp quần chúng vào tổ chức.

Tính đến nay, tổng số đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đạt tỷ lệ trên 72% đối tượng cần tập hợp…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cho biết, trong những năm qua, tỉnh đã chú trọng xây dựng nhiều mô hình hay về công tác dân vận trong tình hình mới. Công tác phối hợp giữa các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội được chủ động và càng nâng cao tính sáng tạo trong công việc. Ðặc biệt, Tây Ninh đã chủ động rà soát lại số lượng đoàn viên, hội viên “ảo” để phát huy tính hiệu quả trong công tác, kiên quyết chống bệnh hình thức, hành chính để phát huy tối đa vai trò, vị trí của các lực lượng này trong công tác dân vận. Nhìn chung,  những mô hình hay, lối sống đẹp đã bắt đầu lan toả, phổ biến và ngày càng nhân rộng trong xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, ông Hà Ngọc Anh- Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Tây Ninh đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương về công tác dân vận, trong đó đáng chú ý là các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ trong việc thực hiện Nghị quyết về công tác dân vận; ban hành hệ thống văn bản để chỉ đạo thực hiện; nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, của cán bộ, đảng viên về công tác dân vận được nâng lên; công tác dân vận góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác an sinh xã hội của tỉnh; công tác dân vận chính quyền được thực hiện tốt, có nhiều đổi mới.

Về phương hướng thời gian tới, ông Hà Ngọc Anh đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 25 gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận chính quyền.

Tiếp tục phối hợp tốt trong thực hiện công tác dân vận, phát huy quy chế dân chủ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục đổi mới phương thức nắm dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Tố Tuấn