BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tỉnh: Tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Cập nhật ngày: 13/06/2012 - 03:30

(BTNO)- Ngày 13.6.2012, Ban chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về Phòng chống tham nhũng (PCTN) đã tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN năm 2012 cho hơn 200 cán bộ các sở, ngành tỉnh.  

Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam Phan Bá triển khai nội dung tập huấn

Buổi tập huấn do ông Phan Bá - Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam (Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương) chủ trì. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được phổ biến một số nội dung về công tác PCTN, gồm: Những nội dung cơ bản của Luật PCTN; giải pháp phòng ngừa tham nhũng; văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác PCTN; Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020; Công ước LHQ về PCTN; Một số thông tin và tình hình, kết quả công tác PCTN và kinh nghiệm PCTN trong nước, quốc tế…

KHẮC LUÂN