BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2015:

Ban Dân vận Huyện ủy Dương Minh Châu dẫn đầu phong trào thi đua

Cập nhật ngày: 14/01/2016 - 06:00

Dự hội nghị có các đại biểu: Đỗ Văn Phớn- Phó vụ trưởng Vụ tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương phía Nam; Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lâm Tấn Đông- Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 Năm 2015, các cấp uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể triển khai, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác dân vận; tập trung tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; nắm chắc tình hình trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 cho Ban Dân vận huyện ủy Dương Minh Châu.

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp và tổng hợp ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên và quần chúng vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 20/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham gia góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Công tác kiện toàn nhân sự của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban chỉ đạo của cấp ủy được thực hiện tốt, đảm bảo tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề có liên quan, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng và biểu dương những thành tích mà hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2015.

Lực lượng vũ trang tham gia làm công tác dân vận ở Gò Dầu. Ảnh minh hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo năm 2016, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tuyên truyền và phối hợp thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2016 -2021). Hướng dẫn và thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội; quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng, triển khai có hiệu quả các hình thức dân vận, hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, bám sát dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; nắm chắc tình hình tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là về những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, việc làm, thu nhập của người dân.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 cho Ban Dân vận Huyện uỷ Dương Minh Châu và bằng khen cho Ban Dân vận Huyện ủy Hòa Thành, Tân Biên.

Tố Tuấn