BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Dân vận Thành ủy Tây Ninh họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận

Cập nhật ngày: 10/10/2015 - 05:52

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Văn Bảo- Trưởng ban Dân vận Thành ủy ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng trong quá trình chiến đấu và xây dựng đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồng Quang trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho 2 cá nhân.

Trải qua các cuộc chiến tranh, Đảng ta luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, thể hiện mối quan hệ khắng khít giữa Đảng với nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn trong cuộc chiến giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ngày nay, những người làm công tác dân vận tiếp tục phát huy nhiệm vụ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

Phát huy những thành tựu đạt được, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Tây Ninh đã nỗ lực phấn đấu, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực như: Phong trào giữ gìn lòng rạch Tây Ninh sạch, đẹp; xây dựng khu phố văn minh, tuyến phố xanh sạch đẹp; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới,… góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Dịp này, Ban Dân vận Thành uỷ đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho 2 cá nhân có nhiều cống hiến trong công tác dân vận của Đảng.

UBND Thành phố cũng đã khen thưởng cho 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phương Ngân