BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Dân vận Tỉnh uỷ: Sơ kết việc thực hiện chỉ đạo theo dõi, định hướng tổ chức và hoạt động của các tổ chức Hội

Cập nhật ngày: 30/03/2016 - 06:05

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 651 về việc phân công theo dõi, định hướng tổ chức và hoạt động của các hội, các cơ quan, tổ chức Đảng được phân công đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, từng bước có sự phối hợp và thống nhất trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức hội trong tỉnh.

Đến nay, từ cấp tỉnh đến cấp xã có 856 tổ chức Hội đang hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó có 389 Hội được công nhận là Hội có tính chất đặc thù. Năm 2012, UBND tỉnh đã ban hành Quy định về chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu của Hội.

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện Công văn 651 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy cho rằng một số nội dung phân công không còn phù hợp với Nghị định số 45-NĐ/CP ngày 21.4.2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Hơn nữa, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Sở Nội vụ chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thành lập tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

Năm 2015, hầu hết nhân sự, văn kiện Đại hội của các Hội không có sự tham gia phối hợp cho ý kiến giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Nội vụ, do đó, các cơ quan tham mưu, giúp việc không cập nhật kịp thời thông tin để báo cáo cấp ủy. Trong khi đó, các tổ chức Hội thì lúng túng trong tham mưu, đề xuất xin chủ trương...

Để có cơ sở tiếp tục theo dõi và chỉ đạo các hội quần chúng phù hợp với tình hình thực tiễn, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và Sở Nội vụ kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chỉ đạo mới thay thế Công văn số 651.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân cho rằng hoạt động của các Hội trong thời gian qua đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của địa phương, trong đó đáng chú ý là công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, cũng còn một số Hội hoạt động chưa hiệu quả. Công tác theo dõi, định hướng tổ chức và hoạt động của các Hội trong thời gian qua còn nhiều lúng túng, khó khăn, vướng mắc.

Để tiếp tục định hướng tổ chức và hoạt động của các Hội trong thời gian tới tốt hơn, khắc phục tình trạng còn chồng chéo trong việc phân công theo dõi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo thay thế Công văn số 651-CV/TU, trong đó cần chú ý nâng cao nhận thức, vai trò của cấp ủy Đảng đối với công tác lãnh đạo tổ chức Hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động của các Hội; các cấp Hội hoạt động đúng theo tôn chỉ, mục đích, điều lệ, quy định.

Tố Tuấn