BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban dân vận Tỉnh uỷ: Tăng cường vai trò tư vấn, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội

Cập nhật ngày: 03/07/2009 - 12:39

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Long phát biểu tại Hội nghị

“Tiếp tục nắm lại hộ nghèo và xây tặng nhà đại đoàn kết cho những hộ còn gặp khó khăn, để tiến đến Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh cơ bản không còn những hộ nghèo không có nhà ở”. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2009, được tổ chức vào ngày 3.7.2009. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Giảm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực và lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, mặc dù bị ảnh hưởng suy giảm kinh tế, nhưng nhìn chung kinh tế tỉnh vẫn duy trì và ổn định, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống Dân vận, Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trang trọng. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội từ thiện. Đặc biệt là vận động quỹ “Vì người nghèo”, xây tặng “nhà đại đoàn kết”. Trong 6 tháng đầu năm 2009, toàn tỉnh đã tổ chức vận động “Ngày vì người nghèo” được trên 5 tỷ đồng và đã xây dựng được 236 căn “nhà đại đoàn kết”, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được duy trì. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 2 xã (An Hoà-Trảng Bàng và Phước Đông-Gò Dầu) được công nhận Xã Văn hoá, 384 ấp, khu phố văn hoá. Công tác tham mưu cho cấp uỷ và phối hợp với chính quyền, các ban ngành có liên quan được Ban Dân vận các cấp quan tâm và có hiệu quả hơn. Ban Dân vận các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy mặt trận, đoàn thể các cấp. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên ngày càng được quan tâm hơn. Về tình hình thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở, 6 tháng qua các cấp, các ngành quan tâm và đẩy mạnh việc tiếp tục triển khai Pháp lệnh 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (khoá XI) về QCDC ở xã, phường, thị trấn và Nghị định 87/2007/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện QCDC ở công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhiều nơi xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở một số xã, phường, thị trấn và ở cơ quan. Các ban chỉ đạo QCDC được củng cố kịp thời.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, công tác Dân vận cũng còn một số mặt hạn chế: Việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết ra nhân dân chưa sâu rộng, đạt tỷ lệ thấp, chưa xây dựng được nhiều mô hình mới. Một số nơi chưa quan tâm củng cố đoàn thể yếu, công tác giám sát phản biện còn hạn chế. Việc triển khai quán triệt Pháp lệnh 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (khoá XI); Nghị định 87/2007/NĐ-CP của Chính phủ còn hạn chế; việc cải cách thủ tục hành chính có nơi chưa gắn với thực hiện QCDC nên tác dụng còn hạn chế còn gây phiền hà cho dân. Nhiều nơi chưa thực hiện tốt việc công khai các chương trình, dự án cho dân biết…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Long còn lưu ý những vấn đề trọng tâm về công tác Dân vận trong 6 tháng cuối năm 2009: Tiếp tục tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước ra nhân dân kịp thời, đảm bảo chất lượng; tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ; tiếp tục tổ chức học tập và quán triệt lại các văn bản về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân; mạnh dạn đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể; tăng cường vai trò tư vấn, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội…

D.H