Ban Dân vận Tỉnh uỷ triển khai nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2021 

Cập nhật ngày: 19/01/2021 - 20:08

BTNO - Chiều 19.1, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2021. Ông Lê Minh Thế-Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh.

Ông Lý Trung Đông – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ thông qua các nội dung nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021.

Hội nghị thông qua Kế hoạch Công tác Dân vận; công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và Bản điểm thi đua Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Thị uỷ và Thành uỷ năm 2021.

Về công tác dân vận, năm nay, Ban Dân vận Tỉnh uỷ sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 03 ngày 13.5.2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị (khoá X) về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 19 ngày 10.1.2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 08 ngày 2.8.2011 của Ban Bí thư (khoá XI) về xây dựng cốt cán trong tôn giáo...

Ông Lê Minh Thế - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo.

Ngoài ra, Ban Dân vận sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; tổ chức Hội thi cán bộ làm công tác “Dân vận khéo” lần thứ XII; phối hợp liên ngành tổ chức 2 đợt ra quân làm công tác dân vận… Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang; công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo…

Trong công tác kiểm tra, giám sát, năm 2021, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giám sát các cơ quan, đơn vị thực hiện Đề án số 08 ngày 27.3.2020 về “Tập hợp, đoàn kết công nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025”.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ sẽ giám sát thường xuyên việc thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết củ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân tộc, tôn giáo…

Ông Lê Minh Thế tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Đối với việc giám sát chuyên đề, Ban Dân vận Tỉnh uỷ sẽ tổ chức giám sát kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 6.7.2011 của Ban Bí thư (khoá XI) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bến Cầu và Tân Biên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Thế - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ cho rằng, trong năm 2021, nhiệm vụ công tác trọng tâm và cụ thể khá nhiều, đề nghị Ban Dân vận các cấp, UB.MTTQVN tỉnh cũng như cấp cơ sở, các cơ quan phối hợp cần xây dựng kế hoạch để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đề ra đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ông Lê Minh Thế tặng giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh uỷ cho các tập thể.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 54 tập thể và 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện “Năm Dân vận khéo” 2020 trên địa bàn tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh uỷ khen thưởng cho 6 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận năm 2020.

N.D