Ban Dân vận Trung ương: Giao ban trực tuyến công tác dân vận 6 tháng đầu năm

Cập nhật ngày: 29/06/2012 - 03:52

(BTN)- Ban Dân vận Trung ương vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại đầu cầu Tây Ninh có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị -xã hội tỉnh; các cơ quan, ban ngành có liên quan.

Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm tại đầu cầu Tây Ninh

Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo nước ta cơ bản ổn định. Đại bộ phận nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Nhân dân rất quan tâm, đồng tình việc Đảng ta tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, và mong muốn Nghị quyết sẽ thực sự đạt được kết quả thiết thực. Tuy nhiên, một số tình hình kinh tế- xã hội đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác vận động quần chúng, như: lạm phát tuy được kiềm chế nhưng chưa ổn định; giá cả các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống còn cao; thời tiết bất thường; dịch bệnh diễn biến phức tạp… Một số vấn đề xã hội như: tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn xảy ra nghiêm trọng…

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Dân vận các tỉnh, thành uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện có hiệu quả một số nội dung công tác. Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp thực hiện 4 đề án quan trọng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2012 và triển khai nhiều đề án cấp Ban. Thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá X, việc phối hợp trao đổi thông tin, tổ chức giao ban định kỳ giữa Ban Dân vận với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ Trung ương tới cơ sở tiếp tục duy trì nền nếp. Trên cơ sở đó đã góp phần nắm bắt, tổng hợp tình hình các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh và tham mưu cho Trung ương, cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân. Việc phối hợp thực hiện công tác vận động quần chúng giữa Ban Dân vận các cấp và các cơ quan liên quan tiếp tục được thực hiện có hiệu quả…

D.H