BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Dân vận Trung ương làm việc tại huyện Dương Minh Châu

Cập nhật ngày: 01/04/2014 - 06:34

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Hợp- Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu cùng lãnh đạo các hội, đoàn thể trong khối Dân vận huyện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Dương Minh Châu.

Đoàn đã nghe Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận ở huyện, bao gồm công tác dân vận của Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong những năm gần đây. Trong đó đi sâu tìm hiểu về công tác nắm tình hình trong nhân dân và những vấn đề đặt ra từ nhân dân.

Bên cạnh đó, đoàn còn được cung cấp các báo cáo tóm tắt việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng (khóa X) như Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác thanh niên; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thực trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về giai cấp công nhân.

Đoàn cũng đã nghe các hội, đoàn thể trong khối vận của huyện phản ánh một số khó khăn về công tác đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã; nhận thức của một bộ phận cán bộ làm công tác dân vận còn hạn chế, chưa theo kịp sự phát triển của xã hội; cơ sở vật chất thiếu thốn; việc dạy nghề cho nông dân còn nhiều bất cập; chế độ, chính sách với đội ngũ cán bộ, đoàn thể còn chưa hợp lý…

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh cám ơn Huyện ủy Dương Minh Châu đã tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến khảo sát nghiên cứu thực tế của đoàn công tác, nhất là được cung cấp nhiều thông tin có giá trị, là cơ sở thực tiễn để cho đoàn kiến nghị với Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận của Đảng trong thời gian tới.

Cùng ngày, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương cũng đã đến thăm và làm việc tại xã Bàu Năng.

Giang Sơn