BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Tân Châu

Cập nhật ngày: 27/05/2015 - 04:57

Phó trưởng Ban Ban Dân vận Trung ương Ngô Thị Doãn Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Giang Ngọc Trực- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đỗ Ngọc Luông- Phó Bí thư thường trực huyện ủy cùng các Ban, ngành, đoàn thể huyện Tân Châu đã tiếp đoàn.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe Ban Dân vận huyện ủy Tân Châu báo cáo tình hình thực hiện công tác Dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Tân Châu. Trong đó, tập trung củng cố công tác Dân vận của chính quyền, cụ thể hóa và thực hiện các chủ trương chính sách có liên quan đến đời sống Nhân dân như: chính sách an sinh xã hội, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung kiện toàn tổ chức hoạt động Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

Kết quả, kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; mô hình “Tổ tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ở khu dân cư”; mô hình “Củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ở khu dân cư có đồng bào dân tộc thiểu số”...

Báo cáo với đoàn công tác, Ban Dân vận huyện đã nêu lên những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác củng cố hoạt động đoàn thể ở cơ sở cũng như quá trình triển khai thực hiện chính sách Dân tộc và an sinh xã hội ở địa phương.

Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ để địa phương thực hiện tốt hơn đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số; bố trí thêm cán bộ chuyên trách công tác khối vận ở cơ sở; có chế độ đãi ngộ cho Chi hội trưởng phụ nữ, cựu chiến binh và Bí thư Đoàn thanh niên ở khu dân cư.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh đánh giá cao những kết quả mà huyện Tân Châu đã đạt được trong công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; Đặc biệt là địa phương đã triển khai kịp thời, đẩy đủ các chính sách hỗ trợ đồng bào Dân tộc thiểu số về định canh, định cư, sản xuất góp phần nâng cao đời sống cho bà con.

Phó Ban Dân vận Trung ương cũng đánh giá cao về các mô hình mà Ban Dân vận Huyện ủy đã triển khai rộng khắp và có hiệu quả cao; Đây là cơ sở để Đảng, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để từ đó tiếp tục tuyên truyền, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống tại cơ sở.

Hiền Lâm