BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Dân vận TU tổng kết năm 2010: Nhân dân an tâm làm ăn, sinh sống ổn định

Cập nhật ngày: 31/12/2010 - 10:35

Trong năm 2010, tình hình nhân dân ổn định, an tâm làm ăn sinh sống. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng… Đó là đánh giá tình hình chung của Ban Dân vận Tỉnh uỷ tại hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2010, được tổ chức vào sáng 31.12.2010. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Tỉnh uỷ đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh uỷ cho biết, năm 2010 Ban Dân vận phối hợp với Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng các cấp tích cực, chủ động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, quan tâm chăm lo cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số về nhà ở và điều kiện sản xuất. Đặc biệt là công tác vận động quỹ “Vì người nghèo”, xây nhà đại đoàn kết vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể năm vừa qua, toàn tỉnh đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được hơn 74,837 tỷ đồng, đạt 318,8% so với kế hoạch; đã xây tặng được 2.224 căn nhà đại đoàn kết, đạt 103,93%. Đáng chú ý ngành chức năng phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ “Tây Ninh, đất ấm tình người” tại thành phố Hồ Chí Minh đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký ủng hộ số tiền trên 153 tỷ đồng; vận động nhân dân tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Trong năm 2010 công nhận mới 28 ấp văn hoá, nâng tổng số ấp văn hoá trong toàn tỉnh hiện nay là 436 ấp, đạt tỷ lệ 88,8% số ấp (khu phố) trong tỉnh. Tính đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 17/95 xã đạt chuẩn xã văn hoá.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên (giữa) tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Bênh (bìa phải) và đồng chí Phan Minh Đức

Hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng tập trung tổ chức tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, hướng dẫn triển khai lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh kịp thời có hiệu quả, tham mưu và tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Tổ chức bộ máy Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng các cấp thường xuyên được củng cố, nhất là sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 cán bộ đoàn thể tham gia cấp uỷ tăng hơn nhiệm kỳ trước. Công tác dân vận của chính quyền ngày càng hiệu quả hơn; phối hợp cùng các ngành chức năng tham gia giải quyết khiếu kiện của nhân dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai từng bước có hiệu quả.

Về thực hiện QCDC ở cơ sở, năm 2010, cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo các cấp được củng cố, kiện toàn, đưa nội dung thực hiện QCDC vào nghị quyết, chương trình công tác năm và xem đây là tiêu chí để xét cơ sở trong sạch vững mạnh. Việc thực hiện QCDC cơ sở đã động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác địa phương một cách tự nguyện, tự giác; góp phần chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Mối quan hệ giữa các ngành, các cấp ngày càng gắn bó hỗ trợ nhau trong việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều gương điển hình làm công tác dân vận khéo trên nhiều lĩnh vực, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên biểu dương những thành tích của Ban Dân vận các cấp đạt được trong năm qua, đồng thời lưu ý những mặt tồn tại trong công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở trong năm 2010; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác dân vận năm 2011.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chính thức thông báo đồng chí Nguyễn Văn Bênh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Dương Minh Châu được phân công làm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ thay cho đồng chí Phan Minh Đức kể từ ngày 1.1.2011. Đồng chí Phan Minh Đức đã được nghỉ hưu.

D.H