BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Cập nhật ngày: 19/04/2016 - 06:00

Lễ bàn giao diễn ra tại Uỷ ban MTTQVN tỉnh vào chiều 19.4.

Tại buổi lễ diễn ra chiều 19.4, trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng và Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Nhiếm, bà Nguyễn Thị Minh Lý – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã bàn giao cho bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh toàn bộ hồ sơ gồm: Biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba; danh sách 8 ứng cử viên địa phương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và 87 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Toàn cảnh buổi họp mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Cũng trong buổi chiều ngày 19.4, bà Phan Thị Điệp đã chủ trì buổi họp mặt với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Một ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt này, đại diện Uỷ ban Bầu cử tỉnh và Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã hướng dẫn các ứng cử viên ghi Tóm tắt tiểu sử, xây dựng Chương trình Hành động và đăng ký nguyện vọng chọn nơi ứng cử.

Đ. Hoàng Thái