Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Bàn giao danh sách ứng cử viên 

Cập nhật ngày: 19/04/2021 - 20:34

BTNO - Sáng 19.4, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh tổ chức bàn giao danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ bàn giao có ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Hợp bàn giao cho ông Võ Đức Trong danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoáa XV và đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh bàn giao cho ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kế hoạch, ngày 28.4 công bố danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp.

Đại Dương