baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban bầu cử tỉnh Tây Ninh:

Bàn giao hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cho Uỷ ban MTTQVN tỉnh

Cập nhật ngày: 13/03/2016 - 10:57

Thường trực Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh, bà Phan Thị Điệp bàn giao hồ sơ ứng cử cho Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Lý.

Tại buổi lễ, bà Phan Thị Điệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Uỷ ban Bầu cử tỉnh cho biết, từ ngày 3.3 đến đúng 17 giờ ngày 13.3 theo quy định, Uỷ ban Bầu cử tỉnh nhận 9 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV của địa phương và 96 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 do các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu. Bà Phan Thị Điệp đã bàn giao toàn bộ các hồ sơ ứng cử cho Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Minh Lý để chuẩn bị các thủ tục tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Theo ông Mai Văn Hải – Thư ký Uỷ ban Bầu cử tỉnh, trong 96 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 có 42/96 hồ sơ ứng cử là nữ, 21/96 trẻ, 17/96 ngoài Đảng, 5/96 đại diện các tôn giáo, 3/96 đại diện các dân tộc thiểu số và 20/51 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016 tái cử.

Đặng Hoàng Thái