Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:

Ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 – 2025 

Cập nhật ngày: 08/12/2021 - 11:14

BTNO - Mới đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái ký ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh minh hoạ N.D

Việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai kế hoạch này nhằm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách cán bộ trong thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng, trong quy hoạch; tạo điều kiện để cán bộ phát huy trí tuệ, năng động, sáng tạo, tiếp cận và trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề thực tế phát sinh tại cơ sở, bản lĩnh, trưởng thành hơn; chuẩn bị tốt nguồn nhân sự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhân sự bầu cử HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và các nhiệm kỳ tiếp theo; tạo sự chuyển biến thật sự về công tác cán bộ, đưa công tác luân chuyển cán bộ trở thành nền nếp và nhiệm vụ thưòng xuyên ở các cấp, các ngành, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Kết hợp luân chuyển với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trên cơ sở quy hoạch và yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ; tăng cường cán bộ cho những địa phương, ngành, đơn vị còn khó khăn, hụt hẫng cán bộ; bảo đảm 100% cán bộ chủ chốt cấp trên được luân chuyển giữ các chức danh chủ chốt cấp dưới.

Tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ kết hợp chặt chẽ với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không phải là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu việc luân chuyển cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng...; thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng.

Đối tượng luân chuyển là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh lãnh đạo của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi), có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương.

Đối với cán bộ đã giữ chức vụ cấp trưởng hai nhiệm kỳ liên tiếp và những cán bộ luân chuyển để thực hiện chủ trương không phải là người địa phương, khi luân chuyển chủ yếu bố trí làm cấp trưởng. Đối vói cán bộ trẻ, luân chuyển để đào tạo, rèn luyện chủ yếu bố trí làm cấp phó.

Phạm vi luân chuyển từ tỉnh về huyện, thị xã, thành phố và ngược lại; từ địa phương này sang địa phương khác; giữa các cơ quan, đơn vị khối đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Thời gian luân chuyển ít nhất 3 năm (36 tháng), trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

Đ.H