Ban Kinh tế- Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát cải cách thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư

Cập nhật ngày: 05/11/2012 - 05:55

(BTNO)- Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh cho biết, trong tháng 11.2012, Ban Kinh tế-Ngân sách sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện cải cách TTHC nhằm tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Trong quá trình giám sát, hai Ban sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Tình hình triển khai và tổ chức thực hiện chủ trương cải cách quy trình, TTHC trong thu hút đầu tư, cấp phép đầu tư trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến nay; đánh giá quy trình giải quyết, luân chuyển hồ sơ của các dự án đầu tư theo quy định; việc tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, bộ phận chuyên môn liên quan công tác xem xét, giải quyết, thẩm định… các dự án đầu tư; mối quan hệ phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước liên quan trong quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thu hút đầu tư; thời hạn giải quyết TTHC của từng tổ chức, bộ phận hoặc cán bộ chuyên môn trong tổng thời gian giải quyết thủ tục đầu tư của từng dự án; đánh giá chung về hiệu quả của quá trình tổ chức thực hiện cải cách hành chính liên quan đến việc tiếp nhận, xem xét, thẩm định, giải quyết và trả hồ sơ các dự án đầu tư; những hạn chế, khó khăn làm giảm hiệu quả tổ chức cải cách TTHC trong thu hút đầu tư…

Theo Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh, việc tổ chức giám sát công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực thu hút đầu tư nhằm đánh giá những thuận lợi cũng như khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện cải cách TTHC. Sau đợt giám sát này, Ban Kinh tế- Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền những giải pháp thiết thực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư của tỉnh nhà trong thời gian tới.

HOÀNG THI

 


Liên kết hữu ích