Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh Khóa X 

Cập nhật ngày: 23/06/2021 - 20:20

BTNO - Sáng 23.6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa X. Dự buổi làm việc có ông Võ Đức Trong-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan. Ông Nguyễn Trọng Tấn-Phó trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Trọng Tấn phát biểu tại buổi họp.

Đối với dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư đợt 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị ngành chức năng rà soát, hoàn thành thủ tục, hồ sơ các dự án.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng và UBND các cấp kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã có Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua  để sử dụng cho mục đích khác.

Đối với các dự án đã quá 3 năm nhưng chưa triển khai thực hiện, đã được rà soát, tổng hợp đề nghị UBND tỉnh sớm có giải pháp xử lý phù hợp cho từng dự án nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi các dự án.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất với các báo cáo của UBND tỉnh, cụ thể: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Ông Trần Hải Sơn phát biểu tại buổi họp.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh quan tâm triển khai một số nội dung trong 6 tháng cuối năm 2021 như: Xây dựng các kịch bản điều hành kinh tế trong trường hợp kinh tế  bị ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra năm 2021 để làm cơ sở cho những quyết sách cụ thể trong những tháng cuối năm 2021 và giai đoạn tiếp theo;

Quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn thu, nhất là từ thu thuế tài nguyên khoảng sản, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Khẩn trương rà soát danh mục đầu tư công trên tinh thần cắt giảm, đầu tư tập trung không dàn trải; Kiểm tra, rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với từng dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhất là về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị cơ chức năng cần tăng cường biện pháp quản lý đối với công tác thẩm định giá, đấu thầu mua sắm các thiết bị, đấu thầu các công trình. Việc xây dựng kế hoạch sắp xếp các cơ quan cần đồng bộ, hiệu quả hơn.

Công tác quản lý tài nguyên đất, nhất là quản lý đất công cần được đưa vào báo cáo. Công tác bảo vệ phát triển rừng, đặc biệt là xử lý bao chiếm rừng rất chậm, cần tập trung các biện pháp tháo gỡ.

Ông Võ Đức Trong-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp.

Về tờ trình ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đonạ 2021-2025. Đối với tờ trình này, Ban Kinh tế -Ngân sách đề nghị  điều chỉnh tên Nghị quyết là Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2021 nhằm bảo đảm theo tên quy định. Ngoài ra, đề nghị cơ quan trình bám sát nội dung góp ý của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo đánh giá toàn diện, quan tâm bổ sung một số nhóm giải pháp liên quan đến tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài sản công…

Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch cũng trình bày tờ trình Nghị quyết quy định miễn thu phí vào cổng tham quan Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen. Theo đó, đối tượng áp dụng là khách du lịch trong và ngoài nước khi đến tham quan Khu di tích lịch sử và danh thắng núi Bà Đen; Thời gian thực hiện miễn thu phí là đến ngày 31.12.2021.

Đối với tờ trình này, các đại biểu đề nghị ngành chức năng xem xét, tính toán thời gian thực hiện Nghị quyết sao cho hiệu quả, phù hợp với điều kiện hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên lượng khách du lịch không nhiều, trong khi giá vé vào cổng khu du lịch núi Bà Đen khá thấp, nên điều này cũng không mấy ảnh hưởng tới du khách.

Ông Mai Văn Hải phát biểu tại buổi họp.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Trọng Tấn - Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, đề nghị sở, ngành có liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo trình tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X.

Vũ Nguyệt