Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 15 

Cập nhật ngày: 22/05/2020 - 09:10

BTNO - Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, chiều 21.5, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp.

Ông Mai Văn Hải, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự còn có ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và một số sở, ngành có liên quan.

Ông Mai Văn Hải, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với Tờ trình số 1031/TTr-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về việc giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tại buổi làm việc, đa số các đại biểu thống nhất giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư của dự án Nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh; thống nhất việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh gồm hai nội dung: Bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 11.12.2014 của HĐND tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, ông Mai Văn Hải, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách cho rằng, Tờ trình chưa nêu rõ việc bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014 là do không còn phù hợp với Luật Đầu tư công áp dụng trên địa bàn tỉnh, vì vậy Sở Tư pháp cần xem xét bổ sung.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất với tờ trình của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầy tư xây dựng cơ bản năm 2020.

Tổng nguồn lực bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đợt này là 514,9 tỷ đồng, trong đó có nguồn ngân sách tỉnh và nguồn bội chi ngân sách địa phương. Đồng thời điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 là 514,9 tỷ đồng; phân bổ cho toàn bộ 9 dự án được sửa đổi, bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

Theo đó, nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cho 3 dự án đã thuộc danh mục đầu tư công trung hạn 2016-2020 gồm đường Đất sét – Bến Củi; nâng cấp, mở rộng đường ĐT793- ĐT792, đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng Riệc; dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông.

Phân bổ cho 3 dự án mới gồm: Dự án làm đường ra biên giới xã Ninh Điền; Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng - đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh; Xây dựng các công trình phục vụ lễ công bố Cửa khẩu quốc tế Tân Nam.

Nguồn bội chi ngân sách địa phương phân bổ cho 3 dự án sử dụng vốn ODA gồm: dự án phát triển các đô thị hành lang sông Mekong mở rộng tại Mộc Bài-Tây Ninh (chuyển tiếp); Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (chuyển tiếp); Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh (khởi công mới).

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị ngành chức năng cần giải trình thêm việc phân bổ vốn cho tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh trình tại kỳ họp lần này là 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo Công văn số 04 của HĐND tỉnh cho ý kiến về cân đối nguồn chi ngân sách cấp tỉnh cuối năm 2019 thì chi bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2002 thực hiện dự án bồi thường giải phóng mặt bằng- đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh là 230 tỷ đồng.

Vũ Nguyệt