baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ nhất

Cập nhật ngày: 25/06/2016 - 05:49

Ông Nguyễn Văn Bênh - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có bà Phan Thị Điệp -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Tại hội nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các báo cáo, dự thảo Tờ trình về lĩnh vực kinh tế - xã hội của UBND tỉnh. Đồng thời, góp ý một số vấn đề: Đề nghị bổ sung tiêu chí số người dân tộc thiểu số, diện tích đất lúa của các huyện, thành phố, đảm bảo việc phân bổ hài hòa nguồn vốn đầu tư cho các địa phương; Bổ sung tiêu chí tốc độ giảm nghèo, kích thích tinh thần chủ động vươn lên của chính các hộ nghèo; Bổ sung tiêu chí về tỉ lệ đất rừng, đất công trình thủy lợi… để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Quan tâm chỉ đạo đầu tư hạ tầng xã nông thôn mới, không chạy theo số lượng, thành tích; Ưu tiên đầu tư kinh phí cho các tiêu chí đạt tỉ lệ thấp như giao thông nông thôn, trường học; Đẩy mạnh công tác huy động nguồn lực theo hướng xã hội hóa vào xây dựng nông thôn mới…

Các đại biểu dự cuộc họp góp ý một số vấn đề: Việc tái cơ cấu nông nghiệp thực hiện chậm; Quy hoạch du lịch đã hoàn chỉnh nhưng việc xúc tiến vẫn “nằm chờ”; Việc quản lí đất đai còn nhiều khe hở; Quản lí dịch vụ y tế và khám chữa bệnh còn bất cập; Tỉ lệ người tham gia BHYT chưa đạt kế hoạch...

Việc thu hồi đất các nông, lâm trường cần có kế hoạch chi tiết, cụ thể, có quy hoạch sử dụng hiệu quả số đất thu hồi…

Khắc Luân