Ban Kinh tế Ngân sách thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa X 

Cập nhật ngày: 30/11/2021 - 11:18

BTNO - Chiều 29.11, Ban Kinh tế Ngân sách (KTNS) HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Ban KTNS giám sát các nội dung trình kỳ họp thứ 2.

Tham dự có bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các thành viên Ban KTNS và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Đối với dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND về miễn thu phí tham quan di tích, lịch sử, danh lam thắng cảnh núi Bà Đen. Các đại biểu thống nhất với dự thảo Nghị quyết là sẽ miễn thu phí tham quan từ ngày 1.1.2022 đến 31.12.2022.

Tuy nhiên, tùy vào tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và khả năng khôi phục của thị trường khách du lịch, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng đánh giá và đề xuất phương án, mức thu phù hợp, để trình HDND tỉnh xem xét, quyết định khi kết thúc thời hạn miễn thu phí.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thống nhất với các dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung các Khu công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tây Ninh được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 10.5.2018; Dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 3 năm 2021.

Ông Kiều Công Minh- Giám đốc Sở Tài nguyên–Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Dự thảo Nghị quyết về danh mục hủy bỏ dự án có thu hồi đất và dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 3 năm không triển khai thực hiện. Qua thẩm tra, tính đến năm 2021 vẫn còn 177 dự án được HĐND tỉnh thông qua quá 3 năm nhưng chưa thực hiện việc thu hồi đất và chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng chưa được tổng hợp và trình tại kỳ họp này. Do đó, đại biểu đề nghị UBND tỉnh giải trình cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp thu ý kiến của đại biểu tại cuộc họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung này.

Vũ Nguyệt